Haderslev Kommunes skoleskakmesterskaber aflyst i 2020

Den kommunale tovholder på kommunemesterskaberne i skoleskak har nu taget konsekvensen af den fortsat uafklarede Coronasituation og besluttet at aflyse kommunemesterskaberne i skoleskak i år.
Ærgerligt, men det sker naturligvis med henvisning til de retningslinjer, der gælder fra skolestart, hvor eleverne i videst muligt omfang skal holde sig til egen klasse (op til 30 elever).

Derfor går det ikke at afholde skakstævner med op til 120 elever fra forskellige skoler og forskellige klassetrin.
En forhåbning om, at disse vilkår bliver ændret kan ikke opveje risikoen for en masse forgæves forberedelsesarbejde, hvis lempelserne ikke kommer.
Der er indkaldt til planlægningsmøde i foråret 2021, så der er håb om, at skoleskakstævnerne genoptages næste efterår.

Skoleskakstævne i Haderslev den 24-10-2019

Skakklubben Alssunds 50-års Jubilæumsturnering

Skakklubben Alssund med adresse i Sønderborg sætter alle sejl til og fejrer den runde fødselsdag med en åben koordineret jubilæumsturnering og flotte præmier. Der er plads til 32 deltagere.
Invitation og tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem.

Desuden arrangerer klubben en simultanforestilling med Danmarks nyeste og yngste stormester, Jonas Bjerre. Forud for simultanen holder klubben en reception. Det foregår lørdag den 31. oktober 2020 fra kl. 13. Læs mere om dette arrangement på klubbens hjemmeside.

DM i skak 2020


Som bekendt er DM i skak 2020 udsat til efterårsferien. Udsættelsen kan ikke undgå at give visse udfordringer for andre arrangementer i forbindelse med uge 42, men bortset fra DM- og Kandidatklassen friholder spilletidspunkterne ved DM weekenderne i begge ender af ferieugen aht. Odensemesterskabet og turneringen i Esbjerg.
DM spilles i Svendborg.
Invitation og tilmelding til DM via turneringssystemet.
Turneringens egen hjemmeside finder du her

Oversigt over spilletidspunkter i de enkelte grupper
Billedet er fra DM i 2019

Sydjysk Hovedkreds´ kalender 2020-21

Under forudsætning af, at tingene normaliseres, så vi igen kan komme til at spille skak på den måde, vi er vant til, har Sydjysk Hovedkreds lavet en kalender med de vigtigste, tilbagevendende begivenheder i den nye sæson 2020-21. Altså først og fremmest SGP og holdturneringen.

Du finder kalenderen her.

Vojens Skakklubs egen kalender er ikke klar endnu, men første klubaften i den nye sæson bliver mandag den 24. august 2020.

Vi plejer jo at begynde sæsonen med Høtteskak – det sædvanlige fortovsskak-arrangement i forbindelse med byfesten i Vojens. Dette arrangement kan imidlertid ikke gennemføres som normalt, idet den traditionelle byfest er aflyst og erstattet af “havefester” rundt om i byen lørdag den 22. august.

Husk også, at Sydjysk Hovedkreds har fået egen FaceBook-side.