Ny spiller på førstepladsen

Ét af topopgørene i klubturneringen blev i dag spillet forud mellem Kristian detlevsen og Marc Hurkmans.
Det blev et uhyre tæt opgør, der blev spillet meget omhyggeligt af begge spillere. Efter et fremstød i centrum skaffede Kristian sig en (garderet) fribonde i c-linjen, og efter afbytning af alle officerer havde Kristian 2 bønder mod 1 på Dronningefløjen, mens Marc tilsvarende havde 4 bønder mod 3 på Kongefløjen. Kristian profiterede i sidste ende af

fribonden, mens Marc først skulle spille sig til én i slutspillet. Kristian kom derfor først og afgjorde partiet til sin fordel. Begge spillere udnyttede betænkningstiden fuldt ud uden reelt at komme i tidnød. Med sejren lægger Kristian sig i spidsen for turneringen med 3 points – i hvert fald indtil på mandag, hvor 4. runde er programsat.

Se stillingen her.

Slutspillet – afgørelsens time

Klubturneringen – 4. runde er lagt

Mandag i efterårsferien var reserveret til afvikling af udsatte partier fra klubturneringen. Der blev spillet 3 partier med følgende resultater:
Mogens K. Larsson – Kresten Beck 1-0
Ole Harbo – Vibeke Møller 1-0
Jesper Brogaard-Radoor – Karl Posselt 0-1

I det sidste parti var der utvivlsomt mere i det for Jesper.

Karl spillede ikke præcist nok i åbningen, kom derfor bagefter i udvikling og måtte i hele partiet slås med en noget indeklemt stilling. Jesper kendte imidlertid ikke sin besøgelsestid og endte med at blive sat skakmat i en stilling med 3 bønder for en let officer. Ikke helt retfærdigt.
Parringerne til 4. runde, hvor der foreløbig er afbud fra Marc Hurkmans og Mogens Larsson, kan ses her. Runden spilles den 25. oktober.

Holdturneringen 2021-22

Så er Sydjysk Hovedkreds´ Holdturnering klar. Mesterrække 1 er fuldtallig, efter at Esbjerg Skakforening har overtaget Haderslevs plads, men Mesterrække 2 er noget amputeret med kun 5 hold. Desuden er der 3 grupper med 4-mandshold.
Vojens Skakklub spiller med i M2 med et 8-mandshold samt i gruppe 3 i 4-mandsrækken.
Tabellerne kan findes her:

Mesterrække 2 (Vojens 1)
4-mandshold, gruppe 3 (Vojens 2)

Herunder ses spilleplanerne for de 2 hold. Bemærk, at alle kampe spilles på hjemmeklubbens klubaften – altså ikke i alle tilfælde på mandage. M2-holdet får kun 4 kampe, mens 4-mandsholdet skal spille 6 holdkampe

Klubturneringen – 3. runde

6 partier blev afgjort i 3. runde af klubturneringen den 11. oktober. Desværre har Ejvind Ambøg måttet trække sig fra turneringen. Derfor kom Finn Nielsen ikke til at spille i aftes. Klare gevinster var der til Kresten Beck over Kenn Korsager og til Benny Christensen over Oleksandr Pershuta. Meget mere spændende blev det i de øvrige partier, hvor Jesper Kallesen hev en sejr i land over Emil Baltzer, mens partierne Marc Hurkmans – Morten Jessen og Mogens Larsson – Kristian Detlevsen begge sluttede remis. Sidstnævnte først efter 3½ times spil, hvor Mogens forsøgte et kongeangreb med flere

forskellige opstillinger, mens Kristian forsvarede sig heroisk. Det lykkedes ikke for Mogens at finde den schweitzerkniv, der måske kunne have åbnet Kristians kongestilling eller sikret sejren på anden måde – eller på den anden fløj, og så sluttede det med gensidig fredsslutning og remis, inden spillerne for alvor var kommet i tidnød.
Partierne Vibeke Møller – Ole Harbo og Karl Posselt – Jesper Radoor er udsat.
Mandag i efterårsferien er der mulighed for at få spillet de udsatte kampe inden 4. runde bliver lagt.
Se tabellen her.

Nyt fra Sydjysk Hovedkreds

For de af jer, der har interesse i, hvad der sker i hovedkredsregi, er der her et par nyheder, der også kan findes på hovedkredsens hjemmeside.

Der er offentliggjort et referat fra generalforsamlingen den 18. september på Askov Højskole.

Desuden er datoer og arrangører for hurtigskakturneringerne i SydGrandPrix-serien klar.

Holdturneringsprogrammet er på vej, men er i 11. time blevet ramt af, at Haderslev har trukket sit hold fra Mesterrække 1.

Turneringslederen er i gang med at forhøre sig hos klubberne, før et revideret program kan sendes ud.

Vojens Skakklub bliver repræsenteret med et 8-mandshold i Mesterrække 2 samt et hold i én af 4-mandsrækkerne.

Fra generalforsamlingen i Sydjysk Hovedkreds den 18-09-2021. 14 klubber var repræsenteret

Udsatte partier

Bortset fra et enkelt udsat parti blev “hullerne” i de 2 første runder af klubturneringen lukket i går aftes – med følgende resultater:

Benny Christensen – Emil Baltzer 0-1
Kresten Beck – Finn Nielsen 0-1
Morten Jessen – Jesper Kallesen 1-0
Ole Harbo – Oleksandr Pershuta 1-0

Resultaterne betyder, at Marc Hurkmans og Morten Jessen har lagt sig i spidsen med maksimumpoints

efter de første 2 runder. Det med maksimumpoints er en stakket frist, idet de to førende kommer til at mødes i 3. runde.

Turneringstabellen med parringer i 3. runde kan ses her.

Aftenen bød i øvrigt på livlig aktivitet – både i skakskolen (en halv snes børn) og senere på selve klubaftenen, hvor næsten alle medlemmer var mødt op.

Resultater fra klubturneringens 2. runde

Trods nogle afbud blev der afviklet 4 partier i mandags. Desuden blev partiet mellem Karl Posselt og Marc Hurkmans spillet torsdag aften. Resultaterne er indtastet i turneringssystemet, og der er lejlighed til at få afviklet de resterende på mandag den 4. oktober.
Resultaterne viser, at styrkeforskellene langt fra er så store, som ratingtallene skulle dokumentere. Derfor er partierne langt mere spændende og resultaterne mere uforudsigelige end forventet. Det er godt for turneringen og et bevis på, at det går fint med at spille i én Schweitzergruppe.

Resultaterne fra 2. runde:

Ejvind Ambøg – Emil Baltzer 1-0
Kristian Detlevsen – Benny Christensen 1-0
Kenn Korsager – Vibeke Møller 0-1
Finn Nielsen -Jesper Radoor ½-½
Karl Posselt – Marc Hurkmans 0-1

3. runde lægges først, når flest mulige partier fra de 2 første runder er afviklet. Turneringstabellen ses her.

Referat fra generalforsamlingen den 20-09-2021

Vojens Skakklub holdt ordinær generalforsamling den 20. september. Der var oprindelig indkaldt til generalforsamlingen den 22. februar 2021, men som bekendt betød forsamlingsrestriktionerne på

daværende tidspunkt, at generalforsamlingen måtte udsættes. Materialet fra generalforsamlingen er nu lagt på hjemmesiden – samlet i ét dokument, der omfatter referat, formandsberetning og regnskab. Se det her.

Klubturneringen – 2. runde

Marc Hurkmans og Kenn Korsager valgte at “pjække” fra aftenens generalforsamling for at få afviklet deres udsatte parti fra 1. runde. Det endte med en sejr til Marc, og selv om der stadig er et par udsatte partier, er 2. runde lagt. Parringerne kan ses her.

2. runde spilles på mandag den 27. september, men allerede nu er der afbud fra Jesper Kallesen, Mogens Larsson og Karl Posselt.

Det går ud over Morten, Kresten og Marc.

Selv om der er afsat klubaftner til afvikling af udsatte kampe, er det vigtigt, at alle med udsatte partier er aktive for at finde alternative spilletidspunkter. Det lader sig som regel gøre at finde et neutralt lokale i Danmarksgade 8, hvis partiet ikke kan afvikles privat eller på en klubaften. Kontakt turneringslederen (Karl).

Klubturneringen – resultater fra 1. runde

Et afbud i sidste øjeblik gav gav anledning til forvirring og nødvendiggjorde en feberredning umiddelbart før 1. rundes start. Karl Posselt er trådt ind i deltagergruppen med startnummer 6, så klubturneringen uændret har deltagelse af 16 spillere.
Det har givet en række ændringer i rundelægningen, men vi kom i gang i går! Der var 3 afbud, og ændringerne betød desværre, at ikke alle havde nået at få besked om, de ikke kunne få spillet deres parti.
5 partier blev imidlertid afviklet og 2-3 af dem blev meget spændende og jævnbyrdige.

Første afgørelse kom i partiet Oleksandr Pershuta – Morten Jessen. Oleksandr mangler stadig en lille smule for at få gang i scoringen, og Morten vandt partiet.

Jesper Kallesen og Ole Harbo havde materiel ligestilling et pænt stykke ind i partiet, men Jesper pressede sig først til en bonde, dernæst én til og siden blev Ole også for gavmild med officerer! Altså gevinst til Jesper.

Ejvind Ambøg spillede hvid mod Kristian Detlevsen. Det blev et meget lige parti, hvor begge spillere undervejs havde deres chancer. Med Dronning, let officer og et par bønder på begge sider sluttede partiet, da Kristian tiltvang sig remis efter evig skak på et tidspunkt, hvor Ejvind havde en merbonde.

Jesper Nissen havde hvid mod Mogens Larsson og tilkæmpede sig en bonde og utvivlsomt også en gevinststilling, som det dog lykkedes Mogens med stor erfaring i tårnslutspil at neutralisere. Også dette parti sluttede remis efter næsten 4 timers spil.

Vibeke Møller havde de hvide brikker mod Karl Posselt. Et lige parti, indtil Vibeke ofrede en officer i håb om et kongeangreb. Offeret virkede risikabelt, men viste sig ganske farligt og krævede både betænkningstid og præcist modspil af Karl for ikke at blive afgørende. Faren drev over, og materialeforskellen blev derefter afgørende, så Karl vandt partiet.

Alt i alt en meget lovende runde, hvor de 2 nye medlemmer Kristian og Jesper viste glimrende spil og dermed allerede har vist sig som en væsentlig styrkelse af klubben.

Den reviderede rundelægning fremgår af turneringssystemet og den pdf-folder, der også ligger på nettet om turneringen.

Mandag den 20. september er der generalforsamling i Vojens Skakklub.

Næste runde af klubturneringen spilles den 27. september.