Frist for tilmelding til dommerkursus

Alle skakklubber råder over for få godkendte dommere. Derfor arrangerer Sydjysk Hovedkreds sammen med Dansk Skak Unions Dommeruddannelse til et weekendkursus for dommeraspiranter

Tid: Den 8.-9. oktober 2022.
Lørdag kl. 8.30-17.30 og søndag kl. 9-16.30 – dog således, at man har mulighed for at løse den afsluttende prøve på kursusstedet indtil kl. 18. Alternativt kan man løse den, når man kommer hjem og eftersende den til underviseren.

Underviser: Vagn Lauritzen, Løgumkloster er underviser på kurset. Vagn er International dommer.

Sted: Kurset afholdes i Huset, Østergade 2, 6600 Vejen.

Pris: Vojens Skakklubs bestyrelse har besluttet, at klubben dækker deltagerbetalingen på 300 kr. for medlemmer, som har lyst til at tage kurset.

Man kan sagtens have glæde af kurset, selv om man ikke har ambitioner om at praktisere som skakdommer.

Invitation og kursusbeskrivelse kan findes her.

Tilmeldingsfrist: tirsdag, den 4. oktober til skakdommerkursus@gmail.com.

Klubturneringen

De 2 udsatte partier er nu spillet. Ole Harbo tabte til Hans-Henrik Vognsen, mens Mogens K. Larsson lukrerede på en fejl af Emil Baltzer i et parti, der ellers længe så ret lige ud.
Dermed er de første 2 runder komplette.
Næste runde spilles mandag den 3. oktober, og parringerne fremgår af turneringstabellen. Der er på forhånd afbud fra Kristian Detlevsen og Mogens K. Larsson.

Der var i øvrigt et flot fremmøde på friaftenen, hvor vi var 14, da vi var flest. Udover de udsatte partier var der 7 medlemmer, der spillede en rask lynturnering, som blev vundet af Jesper Kallesen med 5 points af 6 mulige.

Andre spillede blot for hyggens skyld.

Klubaften den 26. september 2022

Syd Grand Prix 2022-23

Sæsonplanen for SGP-hurtigskakturneringerne i Sydjysk Hovedkreds er så godt som på plads.
Der mangler at blive sat dato på et stævne i Fredericia, men ellers ser det således ud:
– Haderslev 15. oktober 2022
– Kolding og Springeren 5. november 2022
– Vojens 28. december 2022
– Evans 21. januar 2023
– Varde 4. februar 2023
– Esbjerg 25. marts 2023
Sæt krydser i kalenderen allerede nu.

Turneringerne afvikles efter et fælles reglement, der er ændret en del for den kommende sæson.

De vigtigste ændringer er:
“Arrangøren bestemmer turneringssystemet, der kan spilles i alle mod alle grupper, i Monrad grupper, i schweizergrupper eller i kombinationer af disse.”

“Enhver spiller forbliver gennem hele sæsonen i samme klasse. Dog kan en spiller, hvis ratingtal i løbet af sæsonen ændres betydeligt i opadgående retning, anmode om at skifte klasse til den klasse, hans aktuelle ratingtal passer til. Hans opnåede GP-point summeres i hver af de spillede klasser for sig; ingen spiller kan modtage mere end én af de samlede præmier for sæsonen.”

Se hele reglementet på Hovedkredsens hjemmeside.

Klubturneringen – 2. runde

Mandag den 19. september var der bogstaveligt talt “dækket op” til 2. runde af efterårets klubturnering. Da vi kom, var klublokalet undtagelsesvist fyldt med runde caféborde og røde duge. Opstillingen skal genbruges på lørdag, og det lykkedes også ganske fint at spille skak ved bordene.
Dagens fødselar (Benny) sponsorerede kaffe og æblekage i rigelige mængder, og det passede ganske fint til opdækningen.

Alle partier bortset fra et enkelt blev afgjort, og ikke færre end 3 remisser var tegn på, at turneringen er ganske jævnbyrdig.
På mandag er der frirunde for de fleste – og mulighed for at få udsatte partier fra de første 2 runde afviklet.

Parringer til 3. runde – der er planlagt til den 3. oktober – sker så vidt muligt først, når alle er ajour.
Turneringstabel med resultater kan findes her.

Klubturneringens 1. runde

Vojens Skakklubs interne klubturnering går i gang mandag den 12. september med 14 deltagere. Der spilles 7 runder efter Schweizersystemet. Turneringen DSU-rates ikke, men vi holder internt regnskab med ratingen (klubrating).

Runderne er planlagt således:

12-09-2022 kl. 19.30 – runde 1
19-09-2022 kl. 19.30 – runde 2
03-10-2022 kl. 19.30 – runde 3
10-10-2022 kl. 19.30 – runde 4
24-10-2022 kl. 19.30 – runde 5
14-11-2022 kl. 19.30 – runde 6
28-11-2022 kl. 19.30 – runde 7

Betænkningstid: Der spilles med 90 minutter + 30 sek. pr. træk fra træk 1 pr. spiller til hele partiet, medmindre spillerne er enige om noget andet.

Som udgangspunkt begynder runderne kl. 19.30, men andet kan aftales, og det er tilladt at komme op til 1 time for sent.

Afbud sendes til Turneringslederen og gerne også til modstanderen i så god tid som muligt.
Udsatte partier afvikles på øvrige klubaftner, hvor der ikke er holdturnering – eller evt. privat efter aftale.

Parringerne til 1. runde kan ses i DSUs turneringssystem – her. En folder om turneringen findes her.

Klubaften nummer 2

Endnu en velbesøgt klubaften, hvor der både i skakskolen og i selve skakklubben dukkede nye skakspillere op. Det lover godt for fremtiden.
Der var både plads til stille og rolig skak på tomandshånd samt en alle-mod-alle lynturnering med 9 deltagere + en oversidder. Den blev endnu en gang vundet af Emil Baltzer – denne gang “på målfoto” foran Mogens K. Larsson. Begge spillere scorede 7½ points. På de næste pladser fulgte Jesper Kallesen og Benny Christensen med 6 points.

Mandag den 12. september begynder den interne klubturnering med foreløbig 14 tilmeldte.

Lynskak kræver fuld koncentration – og skarp opmærksomhed på både bræt og ur

Så kom vi i gang!

På sæsonens første klubaften kom vi godt fra start. 8 børn/unge og 12 voksne var mødt op – heraf 2 nye børn og 1 ny voksen. Mindst 1 direkte affødt af fortovsskakken under byens byfest. Desværre er der også ét af de hidtidige medlemmer, der ikke kan finde tid til skak længere.

Selv om mange af de fremmødte ikke havde rørt mange skakbrikker i løbet af sommeren, var der stemning for en rask alle-mod-alle lynturnering med 10 deltagere. Hård kost for de fleste, og måske var det derfor ikke helt overraskende, at turneringen blev vundet af yngste mand – Emil Baltzer med flotte 8 sejre og kun et enkelt nederlag.

På de næste pladser fulgte Jesper Kallesen og Benny Christensen med hver 7 points.

Næste gang skal det afklares, hvem der har lyst til at deltage i klubturneringen, der begynder med 1. runde mandag den 12. september.
Desuden skal der være samling på tropperne til holdturneringen, hvor tilmeldingsfristen til hovedkredsen er senest den 11. september. Førsteholdet bliver i år et 6-mandshold i A-rækken, og spørgsmålet er så, om der er grundlag for yderligere 1 eller 2 hold i B- eller C-rækken (4-mandshold).

Den foreløbige kalender for efteråret kan findes her.

Høtteskak

Mange mennesker og livligt folkeliv i Rådhuscenteret i Vojens Høttelørdag formiddag. Måske knap så mange, der havde lyst til at spille skak, som vi kunne have ønsket, men mon ikke der alligevel vil kunne ses et resultat af dette markedsføringsinitiativ, der skal gøre klubben synlig i lokalområdet?!

Alternativet – at gøre ingenting – dur i hvert fald ikke for en klub, der fortsat har ambitioner om at udvikle sig – også medlemsmæssigt.

Velkommen til en ny skaksæson 2022-23!

Kære skakspiller.

Så er det på tide at komme i gang med en ny skaksæson i Vojens Skakklub.

Vores sæson begynder med fortovsskak i Rådhuscentret lørdag i uge 34, hvor der er byfest (Høtte) i Vojens. Det vil i år sige lørdag den 27. august kl. ca. 9 – 12. Det foregår uden for Vojens Stenovns Pizza på adressen Rådhuscentret 33 i Vojens.

Høtteskak er et rent propaganda-arrangement, hvor det gælder om at komme i positiv kontakt med flest mulige, der kan spille skak, eller som har lyst til at lære det – altså potentielle nye medlemmer af klubben! Der plejer at være mange mennesker i Rådhuscentret i løbet af formiddagen, så det er en god lejlighed til at gøre reklame for klubben.

Vi håber på godt vejr på lørdag (😊).


Formand og næstformand sørger for borde, stole, bræt og brikker – men vi har brug for, at en pæn andel af klubbens medlemmer møder op for at stille sig til rådighed og spille skak med byens folk! Ikke nødvendigvis hele formiddagen, men gerne en time eller to.

Hvis du er forhindret i at være med til Høtteskak, er første almindelige klubaften mandag den 29. august. Det foregår i vores ”nye” klublokale i Vojens Kultur & Musikhus, Vestergade 20 i Vojens – brug bagindgangen fra Rebslagervej.
Mød gerne talstærkt op allerede den første aften, hvor vi spiller lidt hyggeskak.
Tilmeldingsfrist til efterårets klubturnering: senest mandag den 5. september.
En foreløbig kalender for aktiviteterne i løbet af efteråret 2022 kan findes her.

Mange hilsner og på gensyn
Karl Posselt, formand

Dommerkursus

Sydjysk Hovedkreds inviterer sammen med Dansk Skak Unions Dommeruddannelse til et weekendkursus for dommeraspiranter den 8.-9. oktober 2022. Vagn Lauritzen er underviser på kurset. Undervisningsstedet er endnu ikke fastlagt, men kurset vil blive placeret nogenlunde centralt i hovedkredsens område.

Vojens Skakklubs bestyrelse har besluttet, at klubben dækker deltagerbetalingen for medlemmer, som har lyst til at tage kurset.
Invitation og kursusbeskrivelse kan findes her.

IA (International Arbiter) Vagn Lauritzen i aktion som skakdommer