Formanden er stadig formand!

Overskriften er måske lidt kryptisk, men dækker over, at Karl Posselt, formand for Vojens Skakklub, også er formand for Sydjysk Hovedkreds – og har været det siden 2015.

Det var egentlig planen, at Karl ville trække sig på Hovedkredsens generalforsamling i år. Det blev allerede annonceret i 2022, men det viste sig umuligt at finde en ny formandskandidat, hvorfor Karl modstræbende har indvilget i at tage et år mere.

Der igangsættes nu en proces, der skal lokke nye kandidater på banen ved at give bedre indsigt i en hovedkredsformands opgaver – herunder hvilke muligheder for indflydelse, der følger med formandskasketten, idet en HK-formand også automatisk er medlem af Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse.
Det officielle referat af hovedkredsens generalforsamling, der blev afholdt på Sportshotel Vejen lørdag den 18. marts, er endnu ikke offentliggjort, men man kan læse mere om forløbet af generalforsamlingen her.

I alt 13 af hovedkredsens klubber var repræsenteret på generalforsamlingen i Vejen lørdag den 18. marts 2023