Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds

Sydjysk Hovedkreds afholder generalforsamling i Vejen lørdag den 26. marts 2022 kl. 12.

Hovedkredsens bestyrelse består p.t. af:
– Karl Posselt (formand)
– Claus Marcussen (kasserer/kartoteksfører)
– Vagn Lauritzen (turneringsleder)
– Lars Wisler (juniorkoordinator)
– Søren Krabbenhøft (sekretær)

Indkaldelse, vedtægter og øvrigt materiale vedr. generalforsamlingen kan findes på Hovedkredsens hjemmeside.

Alle, der er medlem af Hovedkredsen gennem en klub eller som personligt medlem, har adgang til generalforsamlingen med taleret. Stemmeret udøves af klubformændene, der har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer i klubben.