Generalforsamlingen 2021 er udsat!

Der er tidligere her på hjemmesiden og via opslag i klublokalet indkaldt til generalforsamling i Vojens Skakklub mandag den 22. februar 2021 kl. 19.30 i klublokalet i Danmarksgade 8.

Under normale omstændigheder ville dette indlæg minde om tid og sted, idet vedtægterne bl.a. siger, at “Generalforsamling holdes én gang årligt i løbet af februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i

klublokalet, på klubbens hjemmeside og skriftlig eller elektronisk udsendelse til medlemmerne.”

Pga. Coronarestriktionerne er det imidlertid nødvendigt at udsætte generalforsamlingen indtil videre – dvs. i hvert fald indtil der igen bliver mulighed for at samles mindst 20-25 mennesker med mindst 14 dages varsel.

Det er p.t. usikkert, hvornår det kan ske.