Generalforsamlingen 21-02-2022

Mandag den 21. februar blev der afholdt generalforsamling i Vojens Skakklub. 8 medlemmer deltog, mens 3 havde meldt forfald pga. Corona.
Ét af de emner, der fyldte mest under drøftelsen af formandens beretning, var klubbens usikre lokaleforhold.

Meget betegnende måtte generalforsamlingen afvikles i naborummet til det normale klublokale, fordi håndværkerne her havde gjort klar til opsætning af en skillevæg midt i lokalet.
Referat fra generalforsamlingen – inkl. formandsberetning og regnskab kan ses her.