Historiens vingesus

Onsdag den 4. september 1946 blev der efter indbydelse fra en kreds af skakinteresserede afholdt et møde på Hotel Vojens. Hovedkredskasserer Kjær fra 4. Hovedkreds var også til stede som rådgiver, og der blev hurtig enighed om, at man man ville oprette en klub under Dansk Skak Union med navnet Vojens Skakklub. Man stiftede herefter klubben med et sæt vedtægter og samtlige mødedeltagere meldte sig ind.

Efterfølgende kunne man i 1946 i oktober-nummeret af Dansk Skak Unions medlemsblad Skakbladet under overskriften Nye Medlemmer læse den notits, der kan ses i højre spalte.

Det vil sige, at Vojens Skakklub i år er fyldt 75 år!

Som det fremgår af notitsen i Skakbladet, var der dengang grøde i det lokale skakliv, idet Jersdal Skakklub i Over Jerstal også blev meldt ind DSU – endda med flere medlemmer end i Vojens. Til gengæld er det nu meget længe siden, der har været en skakklub i Over Jerstal.

Et par af Vojens Skakklubs gamle protokoller (1946-73) har i en periode været forlagt, men er nu kommet for dagens lys igen. Det giver mulighed for at dykke ned i historien – vel vidende, at det er en tidkrævende opgave.
Det er dog næppe sidste gang, der bliver skrevet noget om klubbens historie på denne side!