Holdturneringen 2020-21 er aflyst!

Resten af Holdturneringen 2020-21 i Sydjysk Hovedkreds er aflyst!
Dagens udmelding fra Regeringen: Restriktionerne forlænges.

Håbet om at kunne gennemføre 4-mandsrækkerne er nu slukket, og bestyrelsen i Sydjysk Hovedkreds har i et stykke tid været forberedt på situationen, men har altså afventet udmeldingen.

At turneringen skulle aflyses, har også været den overvejende indstilling i tilbagemeldingerne fra klubber/holdledere.
Beslutningen betyder, at:
– Alle fremtidige holdkampe i denne sæson aflyses
– Alle spillede partier rates
– Der vil ikke blive opkrævet
turneringsgebyr for turneringen.

En ny holdsæson starter på en frisk til efteråret.