Holdturneringen fortsætter…

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds har i dag meddelt følgende:

Trods smittestigning i samfundet ser der ikke ud til at være optræk til nye restriktioner ift. foreningslivet, og bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds fastholder derfor den tidligere udmelding vedr. Holdturneringen.

Altså konkret, at Holdturneringen fortsætter som planlagt med søndagskampe i Mesterrække-1 den 16. januar og kampe i de øvrige rækker i den efterfølgende uge. Dog med tilføjelsen, som det også er meldt ud: Klubber, der får udfordringer med Covid-19-smitte bedes kontakte Holdturneringslederen.

Hermed menes, at hvis en klub er voldsomt vingeskudt (mange holdspillere smittede eller i karantæne pga. af Covid-19), skal klubben kontakte turneringsleder Vagn Lauritzen med henblik på at aftale en udsættelse af den enkelte match.

Vi appellerer i en sådan situation til, at modstanderklubben udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet.

Kulturministeriets hjemmeside giver god vejledning om lokaler, mundbind og coronapas. Desuden gælder fortsat de almindelige gode råd om afstand, hygiejne og håndsprit, udluftning og sund fornuft!

Hele Vojens Skakklubs udvidede kalender for forårssæsonen 2022 kan findes her.