Hovedkredssiden

28-06-2015
Ny Hovedkredshjemmeside – Sydjysk Hovedkreds

Karl Posselt

Vores nye hovedkredshjemmeside er nu en realitet. Vær med til at gøre den levende ved at skrive indlæg eller sørge for at holde kalenderen ajour med turneringsinvitationer m.m.

Hjemmesiden bliver bedre, jo mere den bliver brugt.


25-06-2015
SydGrandPrix 2015-16

Programmet for de 7 afdelinger kan ses i tabellen nedenfor. Der startes hver gang kl. 09.30:

AfdelingDatoArrangør
SGP-126. september 2015Esbjerg
SGP-217. oktober 2015Haderslev
SGP-314. november 2015Fredericia
SGP-428. december 2015Vojens
SGP-523. jan. 2016Springeren, Kolding
SGP-613. februar 2016Ribe
SGP-712. marts 2016Evans, Vejle

Reglementet er uændret i forhold til sidste sæson, dog med den undtagelse, at præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds.

Klubberne sørger selv for indbydelse, turneringsledelse osv. Fra indskuddene går 20 kr. pr. spiller til den samlede slutpræmie for alle på nær skoleskakspillerne, hvorfra der kun trækkes 10 kr. Disse beløb overføres til Sydjysk Hovedkreds´ kasserer Bjarne Rasmussen.

Klubberne fastsætter selv størrelsen af indskud til de enkelte stævner.

SGP-udvalget, juli 2015.


22-06-2015
Sønderjysk EMT 2015

Allan Hye (Haderslev) blev Sønderjysk mester i skak 2015.

Årets turnering om det sønderjyske mesterskab i skak blev en både jævnbyrdig og spændende affære.

Den blev arrangeret af Vojens Skakklub og var stærkt besat med ikke færre end 6 tidligere mestre blandt de 8 spillere i mesterskabsgruppen. I alle partier blev der spillet ambitiøst. Det betød få remisser (uafgjorte kampe) og mange velspillede partier, der også var interessante at kigge på for tilskuerne. Ekstra spændende blev det, når partier blev afgjort af skakuret i yderste tidnød.

I slutstillingen placerede 3 spillere sig efter 7 kampe a point i toppen:

1. Allan Hye (Haderslev) 4½
2. Søren Brautsch (Haderslev) 4½
3. Allan Schmidt Hermannsen (Haderslev) 4½

Der var en kontant præmie til alle 3 spillere, men Allan Hye fik mesterskabet (titel og pokal) efter korrektionsberegning.

Turneringens 32 tilmeldte spillere var delt i 4 8-mandsgrupper efter spillestyrke, og præmietagerne i de øvrige grupper blev:

Gruppe 2:
1. Claus Mogensen (Haderslev) 5½
2. Chr. Nors Andersen (Haderslev) 4½

Gruppe 3:
1. Tobias Simon Lindgaard (Ribe) 7
2. Broder Petersen (Alssund) 5½

Gruppe 4:
1. Ole Harbo (Vojens) 7
2. Oliver Iversen (Haderslev) 5
3. Michael Pedersen (Gråsten) 5

Resultater og partier fra turneringen kan findes her.
Turneringsbulletinen kan læses her.
Partier fra turneringen – de fleste kommenterede – kan downloades som pgn-fil til indlæsning som database i f.eks. Fritz.


13-06-2015
Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds har konstitueret sig således:

Formand (valgt direkte på den stiftende generalforsamling):
Karl Posselt
Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens
Tlf.: 7454 3423 eller 2392 0369
Mail: posseltkarl@gmail.com

Kasserer og medlemskartoteksfører (valgt direkte på den stiftende generalforsamling):
Bjarne Rasmussen
Skovløbervænget 6, 6800 Varde
Tlf. 2061 3033
Mail: bmrasmussen@vip.cybercity.dk

Sekretær:
Søren Krabbenhøft
Bakkedraget 74
6650 Brørup
75 38 48 40Tlf.: 7538 4840 eller 5042 8188
Mail: crap164@gmail.com

Holdturneringsleder:
Christian Dahl
Dæmningen 47, 1.tv.
7100 Vejle
Tlf. 22 78 94 732278 9473
Mail: femtehk@gmail.com

Juniorkoordinator:
Claus Marcussen
Grønkjærsvej 60, Erritsø
7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1520
Mail: claus@marcussen.eu

Bestyrelsen arbejder på snarest mulig at etablere en ny hjemmeside for Sydjysk Hovedkreds på adressen http://sydjysk-hk.dk


26-05-2015
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i 4. Hovedkreds den 16-05-2015 kan findes her.
Senere samme eftermiddag blev Sydjysk Hovedkreds stiftet som en fusion af de tidligere 4. og 5. Hovedkredse, der nu ikke længere eksisterer.


25-05-2015
Sydjysk Hovedkreds
Af Karl Posselt
Referat fra den stiftende generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds kan læses her.
Den nye Hovedkreds´ vedtægter kan ses her. Vedtægterne skal dog formelt omkring Dansk Skak Union, inden de er endelige.
Sydjysk Hovedkreds´ bestyrelse konstituerer sig den 10. juni 2015.


25-05-2015
Nyt fra Sønderjysk Skak er nu på nettet!

Et stykke sønderjysk skakhistorie bliver nu digitaliseret og gjort tilgængelig på internettet.
Medlemsbladet for 4. Hovedkreds – Nyt fra Sønderjysk Skak – blev i perioden januar 1997 – april 2013 redigeret af Helge Andersen. Det blev til 66 numre udgivet på tryk og distribueret til klubberne i Hovedkredsen. Helge har arbejdet omhyggeligt og systematisk, og alle bladene er gemt som filer på en pc. Derfor kan de med lidt teknisk snilde gøres tilgængelige som pdf-filer. Arbejdet er i gang, og de nyeste ca. 30 numre kan findes her. Resten af numrene følger, efterhånden som de bliver klar. God læselyst!


16-05-2015
Sydjysk Hovedkreds er en realitet.

I dag blev der afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i Vejen i Dansk Skak Unions 4. og 5. Hovedkreds. Her besluttede medlemmerne efterfølgende at samles til en stiftende generalforsamling i en fusion med navnet Sydjysk Hovedkreds.
5 Mand blev valgt til bestyrelsen. Formand og kasserer blev valgt direkte på generalforsamlingen, mens øvrige poster besættes, når bestyrelsen har konstitueret sig.
De valgte:
Formand: Karl Posselt (Vojens)
Kasserer: Bjarne Rasmussen (Varde)
3 bestyrelsesmedlemmer: Christian Dahl (Evans), Søren Krabbenhøft (Vejen) og Claus Marcussen (Fredericia)

Desuden valgtes:
1 bestyrelsessuppleant: Lars Wisler Pedersen (Grindsted)
2 revisorer: Gert Jöhnk (Haderslev) og Jens Carl Pedersen (Tønder)
1 revisorsuppleant: Vagn Lauritzen (Løgumkloster)

Den nye Hovedkreds dækker skakklubber og enkeltmedlemmer i et område fra grænsen (inkl. danske skakklubber i Sydslesvig) til Horsens/Nr. Snede/Grindsted/Varde.

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds. Fra venstre Claus Marcussen, Karl Posselt, Søren Krabbenhøft og Christian Dahl. Bjarne Rasmussen mangler på billedet.

1. maj 2015
Hovedkredsfusion.
Af Karl Posselt

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i 4. Hovedkreds. Generalforsamlingen finder sted Lørdag den 16. maj 2015 kl. 14 på Sportshotel Vejen (over for Vejen idrætscenter), Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen.

Samme sted og samme dag kl. 15 afholdes stiftende generalforsamling i en ny Sydjysk Hovedkreds, der er planlagt som en fusion af 4. og 5. Hovedkreds.

Indkaldelsen til medlemmer af 4. Hovedkreds kan ses her.

Det er klubformændene, der stemmemæssigt repræsenterer klubberne, men alle medlemmer af hovedkredsen har møde- og taleret.

Nugældende vedtægter for 4. Hovedkreds kan findes her.

Forslag til nye vedtægter for Sydjysk Hovedkreds kan findes her.

Aftale med DSU om overgangsordning for Sydjysk Hovedkreds kan ses her.

Tilmelding til generalforsamlingen (sendes til hovedkredsformanden) senest mandag den 11. maj.


27. april 2015
Fusion af 4. og 5. Hovedkreds
Af Karl Posselt
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i 4. Hovedkreds

Lørdag den 16. maj 2015 kl. 14 på Sportshotel Vejen (over for Vejen idrætscenter), Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen.

På dagsordenen vil være et forslag om at fusionere 4. og 5. Hovedkreds til én Sydjysk Hovedkreds. Sagen har været drøftet på de to hovedkredses ordinære generalforsamlinger i 2015.

Planen er først at afholde ekstraordinære generalforsamlinger i hver af de to hovedkredse. Er der tilslutning til en fusion i hovedkredsene fortsætter møderne med en stiftende generalforsamling i den nye hovedkreds samme tid og sted – kl. 15.

Klubformændene får en officiel indkaldelse i løbet af uge 18.

Tilmelding til mødet senest mandag den 11. maj.


26. april 2015
Syd Grand Prix finale i Bov
Af Karl Posselt

Artur Kevorkov – både dags- opg samlet vinder af SGP-serien 2014-15

Sidste afdeling af sæsonens 7 Syd-Grand-Prix stævner blev spillet i Bov den 25. april 2015 med 31 deltagere. Et beskedent antal, men set i lyset af de mange tilbud der p.t. udbydes på skakscenen måske OK.

I den samlede Mester- og 1. klasse vandt Artur Kevorkov Bov med 5½ af 7 foran Pouelsten Grabow, Margarita Baliuniene og Dorian Gutschenreiter alle med 4½, Dorian vandt dermed 1. klasse.

I 2-4 klasse blev Asbjørn Hovgaard Schack, Haderslev og Benjamin Isler delt på 1. pladsen, Asbørn vandt dermed 2. klasse, Benjamin 3. klasse og Donato Gutschenreiter vandt 4. klasse. Skoleskakgruppen endte på deling mellem Lasse Borring Petersen, Haderslev og Adis Heremic, Tønder begge med 6 af 7.

Oversigt over deltagerne i dagens stævne kan ses her.

I den samlede serie blev vinderne:
M- klassen
1. Artur Kevorkov, Bov 2. Pouelsten Grabow, Evans 3. Margarita Baliuniene, Evans
1. klasse:
1. Poul Fl, Fries Nielsen, Esbjerg 2. Eivind Palm, Tønder 3. David Gutschenreiter, Bov
2. klasse:
1. Asbørn Schack Haderslev 2. Sven Michelsen, Esbjerg 3. Børge Schrøder, Haderslev
3. Klasse:
1. Benjamin Isler, Bov 2. Tiziano Wul Micalizio, Springeen 3. Niels Aage Kristensen, Varde
4. Klasse:
1. Donato Gutschenreiter, Bov 2. Jacob clausen, Springeren 3. Janith Easan, Fredericia
Skoleskak:
1. Lasse Borring Petersen, Haderslev 2. Adis Heremic, Tønder 3. Janosh Easan, Fredericia

Oversigten over den samlede stilling kan findes her.


24. april 2015
Klar til Sønderjysk EMT 2015.
Af Karl Posselt

Så er feltet klar til dette års udgave af turneringen om det sønderjyske mesterskab i skak. Den begynder på mandag den 27. april, og 31 deltagere har meldt sig. Med en enkelt blind makker bliver det til 4 8-mandsgrupper.
Mesterskabsgruppen har et ratinggennemsnit på 2034, og den forsvarende mester Rauf Murtuzov er med! Følg begivenhederne på Vojens Skakklubs hjemmeside eller på turneringshjemmesiden.


16. april 2015
Pokalstævnet for hold
Af Niels Falsig

Vi aflyser pokalturneringen på lørdag pga for få tilmeldte hold.

Konsekvenser for deltagelse i finalestævnet i pinsen:
Bov-1  er kvalificeret i Eliterækken.
Bov-2 og Alssund er kvalificerede i Bredderækken (Tønder vil ikke med)
Der er fri tilmelding til de særlige junior- og senior-rækker.


25. april – SGP Finale i Bov
Af Svend Erik Kramer

SGP-7 finale i Bov – lørdag, den 25. april 2015 fra kl. 9:30
Der er nu åben for tilmelding til ovennævnte finale. Tilmeldingen foregår via DSU´s turneringssystem, hvor også nærmere detaljer findes!
Eller ved henvendelse til Svend Erik Kramer mail:sekra@bbsyd.dk – telf. 74672601

De opdaterede samlede resultater for SGP-serien findes her


Pokalturneringen flyttet igen!
Af Niels Falsig

Gymnasium har besluttet sig for, at de skal bruge kantinen den
9. maj i forbindelse med et galla-arrangement.
Vi flyttede derfor datoen til den 25. april, men her ligger SGP
i Bov, som også er flyttet (og det er slettet fra hjemmesiden).

Derfor flytter vi nu Den sønderjyske Pokalturnering sådan her:
NY DATO er: Lørdag den 18. april
TIDSPUNKT: 09.30- til ca. 17
STED: Kantinen, Tønder Gymnasium
Tilmelding senest torsdag den 16. april,
tlf: 53467225
mail: n-f@mail.dk
Vi håber på mange hold! Også gerne i juniorrækken.


Resultater fra SGP i Esbjerg
Af Kasper Jerwiarz

Resultater fra SGP i Esbjerg – tabellen er opdateret.


Invitation til Sønderjysk EMT 2015
Af Karl Posselt

Vojens Skakklub indbyder hermed til Sønderjysk EMT – en åben, 7 runders, koordineret enkeltmandsturnering. Alle DSU-medlemmer kan deltage. Den bedst placerede spiller, der samtidig er medlem af 4. Hovedkreds, bliver Sønderjysk Mester 2015.

Bak op om Hovedkredsmesterskabet, så vi både får en stærk mesterskabsklasse og mange deltagere. De seneste års sønderjyske mestre: Rauf Murtuzov (2014), Søren Brautsch (2013).

Spillested HUSET, Danmarksgade 8, 6500 Vojens (kørevejledning)

Runder: Mandagene den 27. april, 4. maj, 11. maj, 18. maj, 1. juni, 8. juni (alle dage kl. 19) samt Lørdag den 13. juni kl. 13
Evt. udsatte partier kan afvikles på torsdage kl. 19 eller efter aftale.

Form: Inddeling i 8-mandsgrupper (alle mod alle) efter spillestyrke/rating. Sidste gruppe evt. som Monradgruppe afhængig af antal tilmeldte.

Reglement: Der spilles 7 runder med en betænkningstid på 2 timer pr. spiller til hele partiet. I øvrigt efter DSUs reglement for koordinerede turneringer. Det er tilladt at komme op til 1 time for sent til en runde.

Indskud: Seniorer: 150 kr. – Juniorer: 120 kr.

Præmier: 4. Hovedkreds bidrager med et tilskud til præmier. Derudover går hele indskuddet (efter fradrag af EMT-afgift til DSU) til præmiepuljen. Den sønderjyske mester får desuden aktie i en vandrepokal.

Forplejning: Der kan købes kaffe/te, vand, franskbrød med ost/pålæg og chokolade på spillestedet.

Tilmelding: Helst elektronisk via DSU´ turneringshjemmeside. Alternativt til Karl Posselt, Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens, tlf.: 7454 3423, E-mail: vojensskakklub@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 17. april 2015.

Bulletin: Partier og bulletin fra turneringen bliver runde for runde offentliggjort via Vojens Skakklubs hjemmeside.


Præmietagere fra 4. HK i den fælles holdturnering med 5. HK
Af Svend Erik Kramer

Præmietagere i holdturneringen 2014-15, 4. hovedkreds.
Der vil være præmier til de to bedste i mesterrækken, i A-grupperne og i C- gruppen (juniorrækken) og til gruppevinderne i B-rækken.
Præmiestørrelserne er h. hv. 300 kr. for en førsteplads og 200 kr. for en andenplads, i C-rækken dog det halve.
Til spillere, som har scoret max. på deres hold, uanset klassen, er en præmie på 300 kr. I A-klassen medregnes kun kampe i gruppen, ikke oprykningskampe.

Mesterrække 1 1. Ribe 1
2. (Horsens 1)

Mesterrække 2 1. (Fredericia 2)
2. Alssund 1

A – rækken, gruppe 1 1. Ribe 2
2. Vojens 1

A-rækken, gruppe 2 1. (Grindsted 1)
2. (Varde 2)

B – rækken, gruppe 1 1. Oversø-Frørup 1

B – rækken, gruppe 2 1. Ribe 3

B-rækken, gruppe 3 1. (Varde 4)

B-rækken, gruppe 4 1. (Fredericia 6)

C – rækken 1. Haderslev 6
2. (Springeren 6)

Kun 2 spillere har scoret max:

Jan Rosenberg, Ribe
Sascha Thomsen, Oversø-Frørup


Vojens Juleturnering 2014.
Af Karl Posselt

Et deltagerantal på 83 i Vojens bekræftede endnu en gang, at 4. juledag er et godt tidspunkt for en skakturnering. Det understreges af, at der er plads til lignende hurtigskakturneringer i både Silkeborg og Odense på samme dato. Her var der i år henholdsvis 72 og 61 deltagere.

Mesterklassen (13 deltagere). Klassen var domineret af spillere fra Bov og Ribe. Der var hård konkurrence om pointene. Eneste spiller uden tabspartier blev Robert Schütz (Ribe), der efter 6 runder lå så sikkert i spidsen, at han med remis i sidste runde sikrede sig den samlede turneringssejr med 5½ points. Nummer 2 blev Andreas Schütte (Bov) med 5. points. Lars Wilton (Ribe) og Jan Garbrecht (Haderslev) delte 3.-pladsen med 4½ points.

1. Klasse var den største gruppe med 20 deltagere. Også her var der stor jævnbyrdighed. og ingen spillere slap igennem uden tabspartier. Gruppevinder blev Sami Dervishaj med 5½ points. David Gutschenreiter (Bov), Ernst Bindzus (Evans) og Dieter Kröger (Leck) delte andenpladsen med hver 5 points. Der var yderligere en beskeden præmie til deling mellem Poul Flemming Fries Nielsen (Esbjerg) og Aage Søndergaard Nielsen (Springeren) på de næste pladser.

2. Klasse havde kun 9 deltagere og blev domineret 2 Jan Schou Jørgensen (Varde), der kun afgav en enkelt remis og med 6½ points sikrede sig en suveræn gruppesejr. Han besejrede bl.a. Hansjørgen Clausen (Gråsten) i det indbyrdes parti. Til gengæld gjorde Hansjørgen rent bord i resten og blev en lige så sikker nr. 2 med 6 points.

I 3. Klasse (13 deltagere) tabte Benjamin Isler sit første parti, men så sig derefter ikke tilbage. Han sluttede med 5½ points lige som Kasper Mortensen, og de to delte 1.-2. præmien. På 3.-pladsen kom Niclas Callsen (Leck) med 5 points.

4. Klasse (13 deltagere) blev ganske jævnbyrdig og sluttede med 3 på en delt førsteplads med hver 5 points. Det var Simon L. Hansen (Fredericia), Karl Ørskov Jensen (Haderslev) og Donato Gutschenreiter (Bov).

Skoleskakgruppen Med 15 deltagere var der igen et godt grundlag for en begyndergruppe, der forhåbentlig kan fungere som rekrutteringsgrundlag til kommende SGP-serier og andre turneringer. Der var favoritresultater til 3 fremstormende talenter, som allerede er tilknyttet DSU-klubber. Gruppevinder blev Niels Østergaard (Haderslev) med 6½ points. Han vandt bl.a. det indbyrdes parti over Lasse Borring Petersen (Haderslev), der således blev henvist til 2.-pladsen med 5½ points. Denne placering måtte Lasse dog dele med Adis Heremic (Tønder). På 4.-pladsen var der bunkebryllup mellem ikke færre end 5 spillere med hver 4 points. Alle skoleskakspillerne fik en erindringspræmie for at vedligeholde deres skakinteresse og motivere dem til at komme igen!

Turneringen forløb planmæssigt, selv om der som sædvanligt var sidste-øjebliks-forfald p.g.a. sygdom. Igangsætning kan ikke lade sig gøre, inden alle tilmeldte er konstateret fremmødt, og det giver altid en lille forsinkelse fra start. Turneringsledelsen forsøgte at indhente forsinkelsen undervejs ved at arbejde hurtigt mellem runderne, men spillerne udnyttede tiden ganske godt, og næste runde kan ikke lægges, inden det sidste parti i en gruppe er færdigspillet. Ikke desto mindre lykkedes det lige akkurat at klare præmieuddeling og afslutning til kl. 18 som lovet. En lang, men dejlig dag blandt bræt, brikker og engagerede skakspillere.