Klubturneringen – resultater fra 1. runde

Et afbud i sidste øjeblik gav gav anledning til forvirring og nødvendiggjorde en feberredning umiddelbart før 1. rundes start. Karl Posselt er trådt ind i deltagergruppen med startnummer 6, så klubturneringen uændret har deltagelse af 16 spillere.
Det har givet en række ændringer i rundelægningen, men vi kom i gang i går! Der var 3 afbud, og ændringerne betød desværre, at ikke alle havde nået at få besked om, de ikke kunne få spillet deres parti.
5 partier blev imidlertid afviklet og 2-3 af dem blev meget spændende og jævnbyrdige.

Første afgørelse kom i partiet Oleksandr Pershuta – Morten Jessen. Oleksandr mangler stadig en lille smule for at få gang i scoringen, og Morten vandt partiet.

Jesper Kallesen og Ole Harbo havde materiel ligestilling et pænt stykke ind i partiet, men Jesper pressede sig først til en bonde, dernæst én til og siden blev Ole også for gavmild med officerer! Altså gevinst til Jesper.

Ejvind Ambøg spillede hvid mod Kristian Detlevsen. Det blev et meget lige parti, hvor begge spillere undervejs havde deres chancer. Med Dronning, let officer og et par bønder på begge sider sluttede partiet, da Kristian tiltvang sig remis efter evig skak på et tidspunkt, hvor Ejvind havde en merbonde.

Jesper Nissen havde hvid mod Mogens Larsson og tilkæmpede sig en bonde og utvivlsomt også en gevinststilling, som det dog lykkedes Mogens med stor erfaring i tårnslutspil at neutralisere. Også dette parti sluttede remis efter næsten 4 timers spil.

Vibeke Møller havde de hvide brikker mod Karl Posselt. Et lige parti, indtil Vibeke ofrede en officer i håb om et kongeangreb. Offeret virkede risikabelt, men viste sig ganske farligt og krævede både betænkningstid og præcist modspil af Karl for ikke at blive afgørende. Faren drev over, og materialeforskellen blev derefter afgørende, så Karl vandt partiet.

Alt i alt en meget lovende runde, hvor de 2 nye medlemmer Kristian og Jesper viste glimrende spil og dermed allerede har vist sig som en væsentlig styrkelse af klubben.

Den reviderede rundelægning fremgår af turneringssystemet og den pdf-folder, der også ligger på nettet om turneringen.

Mandag den 20. september er der generalforsamling i Vojens Skakklub.

Næste runde af klubturneringen spilles den 27. september.