Mesterrækkerne er nu helt aflyst for sæsonen 2020-21

Sydjysk Hovedkreds´ forsøg på at arrangere en alternativ holdturnering for Mesterrækkerne (opdelt i 4-mandshold) efter nytår er opgivet, idet kun 3 klubber – heriblandt Vojens – har tilkendegivet interesse med 1 hold hver. Resultatet er ikke uventet i lyset af smitterisikoen og de seneste stramninger af Covid-restriktionerne. Der er lige nu helt lukket for indendørs aktiviteter som skak til og med søndag den 3. januar

2021, og fremtiden for holdturneringens øvrige 4-mandsrækker afhænger af, hvornår der igen bliver åbnet for almindeligt klubliv – dvs. hvornår det igen bliver muligt overhovedet at samles til skak i klubsammenhæng, med eller uden restriktioner på deltagerantal.
Men pas godt på lysten til at spille skak, for der kommer en dag, hvor det ikke længere er pandemien, der skal spille hovedrollen.