Nekrolog: Palle Gejl Jørgensen, 25. januar 1941 – 12. november 2020

Efter et ugelangt sygehusophold, med Covid-19 i kroppen, var Palle kommet ud af respiratoren og havde det efter omstændighederne godt, men fik så igen et tilbagefald, og hans hjerte holdt op med at slå i torsdags.

Som ansat på Flyvestation Skrydstrup blev han omkring 1960 medlem af Vojens Skakklub og hørte her til blandt de bedste spillere. Palle flyttede meget rundt i sin aktive karriere som officer i flyvevåbnet, både i ind- og udland, men i alle de år hvor han arbejdede på Flyvestation Skrydstrup, samt i hele sin pensionisttilværelse, var han altid en aktiv del af Vojens Skakklub.

Ikke alene som spiller engagerede Palle sig, men også organisatorisk som medlem af bestyrelsen, hvor han i en årrække varetog den vigtige post som kasserer. Palle har altid gjort en stor indsats for at skaffe nye medlemmer til klubben, og sørge for, at de blev godt modtaget og integreret i det sociale fællesskab. Senest fungerede Palle som revisor i klubben.

Som enhver passioneret skakspiller, har Palle også sørget for at give skakinteressen videre til sine to sønner og naturligvis også været medvirkende til, at flokken af børnebørn stiftede bekendtskab med

spillet. Således var der på et tidspunkt hele syv medlemmer af Gejl-klanen i Vojens Skakklub!

Palle elskede skakspillet. I sine velmagtsdage havde han en forkærlighed for skarpe varianter, og man skulle som modstander især passe på, når Palle begyndte at kombinere med begge springere på brættet.

I de senere år stødte der helbredsproblemer samt sygdom på hjemmefronten til, og tiden og kræfterne til skak blev lidt mindre. Således lød det, da der var tilmelding til den igangværende klubturnering: ”Lysten er der, men helbredet tillader desværre ikke deltagelse i øjeblikket.”

Skak er vigtigt, men os der har kendt Palle i mange år, både ved og uden for skakbrættet, lærte at sætte pris på ham som menneske. Uden de store armbevægelser havde han en naturlig autoritet og fungerede som en yderst stabil faktor i det sociale fællesskab i Vojens Skakklub.

Det bliver svært at se i øjnene, at han ikke længere er iblandt os, og vore tanker og medfølelse går nu til Lissi, samt Ken og Per og deres familier.
Æret være Palles minde!

/Mogens K. Larsson og Karl Posselt.

Palle Gejl Jørgensen ved skakbrættet i en holdkamp, februar 2020 (Foto: Hans N. Paulsen)

Som medlem af Møgeltønder Skakklub spillede jeg i 1965 min allerførste holdkamp – netop mod Palle.

Jeg var kun 13 år, og det gik ikke så godt: