Om os

Velkommen i Vojens Skakklub.

Er du ny i skak?

kan  du f.eks. begynde på hjemmesiden altomskak.dk. Her kan du se en  YouTube-video, der kan lære dig at spille skak eller andre videoer, der kan give dig tips til at blive bedre tilskak. På hjemmesiden kan du også finde nærmeste skakklub, men mon ikke du allerede har fundet den, når du er kommet ind på Vojens Skakklubs hjemmeside 🙂

Det er en glæde at byde dig velkommen i Vojens Skakklub. Klubben er hjemsted for nye og erfarne spillere fra Vojens og omegn. Vi har medlemmer fra et pænt stort område – f.eks. Toftlund, Agerskov, Vedsted, Nustrup, Sommersted og naturligvis Vojens, men vi har plads til mange flere, og vi vil rigtig gerne have dig med i klubben. Nedenfor kan du se, hvilke muligheder du har for at prøve om skak, hygge og samvær i Vojens Skakklub er noget for dig:

  • Juniorskak – Her lærer du at spille skak – eller at blive bedre til at spille skak og være sammen med andre børn og unge i alderen 6 til 16 år. Det foregår på mandage kl. 18-19.
  • Skakintro for voksne –  Også som voksen kan man få lyst til at lære at spille skak – eller til at blive bedre til det.  Vær ikke bange for, at alle klubmedlemmer er så stærke, at du ikke får et ben til jorden. Hvis du er klar til at lære, skal vi nok give dig indblik i skakkens mysterier og gåder, så du forhåbentligt får lyst til at spille meget mere skak i Vojens Skakklub.
    Mandag er ugentlig klubaften fra kl. 19.15.

Denne side er henvendt til dig, der kunne tænke dig at starte i skak. Hvis du vil have mere information om Vojens Skakklub kan du læse videre længere nede på denne side eller gå til forsiden og via menupunkterne udforske hjemmesiden, der er spækket med indhold.

Fakta og praktiske oplysninger om Vojens Skakklub

Skak er en konkurrencesport, men vi lægger også vægt på trivsel og kammeratskab.

Sæson:
Klubben holder åbent hver mandag fra slutningen af august (mandag efter Vojens Høtte, der altid finder sted i uge 34) til slutningen af april.

Spillested:
Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens (indgang ad bagdøren fra Rebslagervej)

Spilletid:
Mandage fra kl. 19.15
Junior-/Skoleskak hver mandag kl. 18:00-19:00.

Indmeldelse:
kan ske ved at udfylde indmeldelsesblanketten – eller ved kontakt til formanden eller kassereren.
Hvis ikke du tidligere har spillet skak i en klub, er det en god idé at besøge klubben et par gange. Vi kan sagtens aftale en prøveperiode, inden du beslutter dig for evt. medlemskab.

Medlemskab/Årligt kontingent:

– børn (0-14 år)
– ungdom (15-20 år)
– voksne (21-64 år)
– seniorer/pensionister (65-?? år)
– B-medlemmer – alle aldre. Det forudsættes, at man er DSU-medlem via en anden klub.
– Bestyrelsesmedlemmer (alle aldre)
200 kr. pr. år
200 kr. pr. år
700 kr. pr. år
600 kr. pr. år
200 kr. pr. år
200 kr. pr. år

DSS og DSU:
Skoleskakspillerne bliver samtidigt medlemmer af Dansk Skole Skak, mens klubbens øvrige medlemmer er medlemmer af Dansk Skak Union (DSU). Det betyder, at man får Skakbladet og mulighed for at deltage i unionens turneringer og øvrige aktiviteter.

Aktiviteter i Vojens Skakklub

HYGGESKAK
De neden for beskrevne aktiviteter virker måske meget organiserede. Det er de også, for der er i de fleste tilfælde tale om turneringsformer efter bestemte regler. Du kan imidlertid sagtens være med i Vojens Skakklub, selv om du mest er til hyggeskak uden faste regler og bestemte mødetider. Fordelen ved at spille i klub er, at man altid kan finde jævnbyrdig modstand.

KLUBTURNERING
Klubturneringen afvikles 2 gange i løbet af en sæson. Der er en EFTERÅRSTURNERING, der løber fra september til december, og en FORÅRSTURNERING, der løber fra januar til april.
Der spilles normalt med en betænkningstid på 90 minutter pr. spiller til hele partiet. Partierne starter klokken 19.30.

HURTIGSKAK
Klubben arrangerer hvert år en jule-hurtigskakturnering den 28. december. Turneringen indgår som én af 7 afdelinger af Syd Grand Prix, der spilles rundt om i Sydjysk Hovedkreds i løbet af en sæson.
Der spilles 25 minutters betænkningstid pr. spiller pr. parti.

LYNSKAK
Lejlighedsvis arrangeres små lynskakturneringer på hyggeaftener, hvor der ikke er andre aktiviteter på programmet. F.eks. i forbindelse med sidste klubaften inden jul og lign.

HOLDTURNERING
Her har alle klubbens aktive medlemmer mulighed for at deltage på et af klubbens hold, som deltager i Holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds. Holdene sættes i september og gælder for holdsæsonen, der varer fra slutningen af oktober til marts. Alle klubbens spillere rangordnes på en Styrkeliste, der bruges, når holdene skal sættes. Der er altid brug for reserver, hvis man ikke ønsker at spille fast på et hold.

ANDRE TURNERINGER
Klubben formidler tilbud om udenbys turneringer og opfordrer gerne medlemmerne til at deltage i sådanne turneringer.

JUNIOR-/SKOLESKAK
Vojens Skakklub har en junior-/skoleskakafdeling. Her kan man lære at spille skak og spille mod andre piger og drenge. Man kan godt få lov til at prøve, inden man behøver at melde sig ind og betale kontingent. Tag gerne en kammerat (eller far/mor) med i klubben.

Inden for Dansk Skole Skak arrangeres en lang række turneringer, som Vojens Skakklubs skoleskakspillere kan deltage i. Desuden kan skoleskakspillerne også deltage i Syd Grand Prix – en serie af hurtigskakturneringer arrangeret af forskellige klubber i løbet af sæsonen. Klubben arrangerer fælles transport til arrangementerne.

HJEMMESIDEN
Klubbens hjemmeside finder du her.
Informationer om hvad der sker i klubben kan ses på hjemmesiden. Her kan man også se programmet for sæsonens aktiviteter samt resultater og nyheder fra klubben. Desuden indeholder hjemmesiden masser af stof om skakverdenen og links til andre skak-hjemmesider.

FACEBOOK-SIDEN
Klubben har også en FaceBook-side, der mest henvender sig til børn og voksne, der er interesseret i at lære at spille skak – eller blive bedre til det ved at melde sig ind i Vojens Skakklub. Du finder FaceBook-siden her.

MEDLEMSBLAD
Vojens Skakklub udgiver medlemsbladet SPRINGEREN ca. 2 gange årligt. Bladet kan også læses via hjemmesiden.

SPILLESTYRKE
Fordelen ved at spille klubskak er, at man i en klub altid kan finde jævnbyrdig modstand. En fornemmelse af spillestyrken for Vojens-medlemmerne af Dansk Skak Union kan fås på medlemslisten med ratingtal på DSU´s hjemmeside.

BESTYRELSE
Vil du vide mere om Vojens Skakklub, er du velkommen til at kontakte medlemmer af bestyrelsen. Navne og kontaktoplysninger ses nederst på siden.

Initiativpris til Vojens Skakklub
På 4. Hovedkreds´ generalforsamling den 25.02.2012 blev Vojens Skakklub indstillet til DSU´s initiativpris for et godt PR-arbejde. Initiativpræmien – i form af diplom og et gavekort til Dansk Skaksalg blev overrakt på DSU´s delegeretmøde i Helsingør i Påsken 2012. Se diplomet her.