Generalforsamling

Vedtægterne for Vojens Skakklub kan ses her. De er senest ændret på generalforsamlingen den 20-02-2017

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes én gang årligt i løbet af februar måned.

12-12-2018
Indkaldelse til generalforsamling 2019.

Der afholdes generalforsamling i Vojens Skakklub mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30.
Se hele indkaldelsen her.

03-01-2018
Indkaldelse til generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling i Vojens Skakklub mandag den 19. februar 2018 kl. 19.30.
Se hele indkaldelsen her.

30-12-2016
Indkaldelse til generalforsamling 2017 i Vojens Skakklub
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 20-02-2017 kl. 19.30 i klublokalet, Danmarksgade 8, Vojens.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, hvori der står:

§ 5. Generalforsamling.
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes én gang årligt i løbet af februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet, på klubbens hjemmeside og skriftlig eller elektronisk udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab
5. Drøftelse og godkendelse af regnskab
6. Næste års arbejde
7. Indkomne forslag
8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent
9. Valg.
I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor
I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant Valgene gælder for 2 år.

10. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan ses herunder.

———————————-

Referater fra generalforsamlinger 2007-

Generalforsamling 2018 – referat
Generalforsamling 2017 – referat
Generalforsamling 2016 – referat
Generalforsamling 2015 – referat
Generalforsamling 2014 – referat
Generalforsamling 2013 –  referat
Generalforsamling 2012 –  referat
Generalforsamling 2011 –  referat
Generalforsamling 2010 –  referat
Generalforsamling 2009 –  referat
Generalforsamling 2008 –  referat
Generalforsamling 2007 –  referat