Første klubaften

Der var flere afbud til første klubaften, men trods alt var ca. 10 spillere mødt op, og det blev en god begyndelse med hyggeskak og visse justeringer med håndsprit og god afstand mellem bordene af respekt for Corona-retningslinjerne. Vi kunne byde velkommen til et nyt medlem, Henning Friz, der efter 5-6 års pause er vendt tilbage til klubben som 17-årig, fuldmoden skakspiller. Han og Emil Baltzer brillerede med hurtig opfattelsesevne i partier med kort betænkningstid. Det lover godt for sæsonen, og “de gamle” må stramme sig an for at følge med.
Klubturneringen begynder mandag den 7. september, så de sidste kan nå at tilmelde sig på mandag (31. august).

Klubturneringen bliver formentlig en Schweizerturnering med 7 runder.

Deadline for tilmelding af hold til Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering er den 6. september, så inden da, skal der tages stilling til, hvor mange 4-mandshold vi regner med at kunne stille.

I skoleskakafdelingen var 6 børn mødt op. Det tyder på, at et par stykker måske er holdt. Til gengæld er 2 nye dukket op. De kender reglerne, men skal have hjælp til at komme godt i gang.
Lad os se, på hvilket niveau tingene stabiliserer sig i denne afdeling.

Velkommen til en ny skaksæson

Coronaen satte en brat stopper for skak i klubben efter den lukning af store dele af samfundslivet, der skete den 11. marts 2020.
Nu tager vi hul på en frisk sæson 2020-21 og håber, den kan gennemføres uden tilsvarende afbrydelser. Coronaen har imidlertid også fået indflydelse på sæsonstarten. Som bekendt plejer vi at arrangere propaganda for skakspillet i form af fortovsskak lørdag i uge 34 som led i den årlige byfest Vojens Høtte.
Eftersom Høtten ikke kan gennemføres, som den plejer, er Høtteskak også aflyst. Vi begynder derfor lige på og hårdt med første klubaften mandag den 24. august.
Forhåbentlig er alle hidtidige medlemmer klar igen – lige som vi vil glæde os til at tage imod nye skakspillere i klubben.
Alle er velkomne, uanset om man er nybegynder eller har erfaringer med skak i forvejen.
Opslaget/plakaten her på siden giver forhåbentlig de væsentligste oplysninger. Yderligere information om Vojens Skakklub findes på klubbens hjemmeside
.

Haderslev Kommunes skoleskakmesterskaber aflyst i 2020

Den kommunale tovholder på kommunemesterskaberne i skoleskak har nu taget konsekvensen af den fortsat uafklarede Coronasituation og besluttet at aflyse kommunemesterskaberne i skoleskak i år.
Ærgerligt, men det sker naturligvis med henvisning til de retningslinjer, der gælder fra skolestart, hvor eleverne i videst muligt omfang skal holde sig til egen klasse (op til 30 elever).

Derfor går det ikke at afholde skakstævner med op til 120 elever fra forskellige skoler og forskellige klassetrin.
En forhåbning om, at disse vilkår bliver ændret kan ikke opveje risikoen for en masse forgæves forberedelsesarbejde, hvis lempelserne ikke kommer.
Der er indkaldt til planlægningsmøde i foråret 2021, så der er håb om, at skoleskakstævnerne genoptages næste efterår.

Skoleskakstævne i Haderslev den 24-10-2019

Skakklubben Alssunds 50-års Jubilæumsturnering

Skakklubben Alssund med adresse i Sønderborg sætter alle sejl til og fejrer den runde fødselsdag med en åben koordineret jubilæumsturnering og flotte præmier. Der er plads til 32 deltagere.
Invitation og tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem.

Desuden arrangerer klubben en simultanforestilling med Danmarks nyeste og yngste stormester, Jonas Bjerre. Forud for simultanen holder klubben en reception. Det foregår lørdag den 31. oktober 2020 fra kl. 13. Læs mere om dette arrangement på klubbens hjemmeside.

DM i skak 2020


Som bekendt er DM i skak 2020 udsat til efterårsferien. Udsættelsen kan ikke undgå at give visse udfordringer for andre arrangementer i forbindelse med uge 42, men bortset fra DM- og Kandidatklassen friholder spilletidspunkterne ved DM weekenderne i begge ender af ferieugen aht. Odensemesterskabet og turneringen i Esbjerg.
DM spilles i Svendborg.
Invitation og tilmelding til DM via turneringssystemet.
Turneringens egen hjemmeside finder du her

Oversigt over spilletidspunkter i de enkelte grupper
Billedet er fra DM i 2019

Sydjysk Hovedkreds´ kalender 2020-21

Under forudsætning af, at tingene normaliseres, så vi igen kan komme til at spille skak på den måde, vi er vant til, har Sydjysk Hovedkreds lavet en kalender med de vigtigste, tilbagevendende begivenheder i den nye sæson 2020-21. Altså først og fremmest SGP og holdturneringen.

Du finder kalenderen her.

Vojens Skakklubs egen kalender er ikke klar endnu, men første klubaften i den nye sæson bliver mandag den 24. august 2020.

Vi plejer jo at begynde sæsonen med Høtteskak – det sædvanlige fortovsskak-arrangement i forbindelse med byfesten i Vojens. Dette arrangement kan imidlertid ikke gennemføres som normalt, idet den traditionelle byfest er aflyst og erstattet af “havefester” rundt om i byen lørdag den 22. august.

Husk også, at Sydjysk Hovedkreds har fået egen FaceBook-side.

Gode nyheder

Så kom beskeden om, at vi igen må spille nærskak – under visse betingelser (læs retningslinjerne her).
For sent ift. Vojens Skakklubs sæson 2019-20 og mange planlagte skakarrangementer i dette forår, men der har været gode grunde, og det er svært at holde 2 meters afstand ved et skakbræt. For slet ikke at snakke om den sammenstimlen, der sker, når vi analyserer!
Vi glæder os og krydser nu fingre for, at der ikke kommer en ny Coronabølge, så vi forhåbentlig kan tage hul på en næsten normal, ny sæson til efteråret.

Klubaften, februar 2020 – før Corona!

Se også udmeldingen på DSUs hjemmeside

Den daglige dosis

Desværre har Coronakrisen sat en effektiv stopper for sæsonen i Vojens Skakklub og for de skakaktiviteter, der foregår fysisk ved brættet. Derfor er der heller ikke så meget liv på denne hjemmeside lige nu. Man kan dog godt holde skakken ved lige og træne – f.eks. ved at kigge nærmere på, hvad der gemmer sig bag menupunktet “Skakundervisning”. Eller måske bare sørge for den lille daglige dosis ved at løse et par taktiske skakopgaver. Prøv f.eks. denne hjemmeside, hvor der er rigeligt at vælge imellem.

Hvid trækker og sætter mat i 4 træk

Skakhistorie

GM Sune Berg Hansen har en daglig skakspalte i Politiken. Selv om Sune ikke har mange spaltemillimeter til rådighed, kan det i øjeblikket være svært at fylde pladsen med nyhedsstof fra skakverdenen. I stedet bliver der plads til lidt skakhistorie, og han er p.t. i gang med en kavalkade over de bedste skaktræk spillet af danskere. I dagens Politiken (06-05-2020) bringer han på forslag af Jens Christian Lund et partieksempel, som næsten er lokalt – med kendte folk i hovedrollerne. Vi lader Sune selv fortælle:

Ikke så mærkeligt, at Jens Christian er godt tilfreds med 24. – Dh4+!, der endda efterfølges af et tilbud til hvid om at spise yderligere en Springer – vel vidende, at den hvide Konge i så fald kommer på afveje alt for langt hjemmefra!