Klubturneringen – efterår 2021

Så er klubturneringen for efteråret 2021 klar. 16 deltagere møder op til start. Vi spiller 7 runder efter turneringssystemet Schweitzer. Turneringen rates ikke – kun internt. I første runde får knap så stærke spillere lejlighed til at møde de stærke. I løbet af et par runder ligner tingene sig ud.

Rundelægningen for 1. runde kan ses her, og på mandag får I også en folder med de vigtigst oplysninger. Folderen ligger også som pdf på hjemmesiden.

God fornøjelse!

Historiens vingesus

Onsdag den 4. september 1946 blev der efter indbydelse fra en kreds af skakinteresserede afholdt et møde på Hotel Vojens. Hovedkredskasserer Kjær fra 4. Hovedkreds var også til stede som rådgiver, og der blev hurtig enighed om, at man man ville oprette en klub under Dansk Skak Union med navnet Vojens Skakklub. Man stiftede herefter klubben med et sæt vedtægter og samtlige mødedeltagere meldte sig ind.

Efterfølgende kunne man i 1946 i oktober-nummeret af Dansk Skak Unions medlemsblad Skakbladet under overskriften Nye Medlemmer læse den notits, der kan ses i højre spalte.

Det vil sige, at Vojens Skakklub i år er fyldt 75 år!

Som det fremgår af notitsen i Skakbladet, var der dengang grøde i det lokale skakliv, idet Jersdal Skakklub i Over Jerstal også blev meldt ind DSU – endda med flere medlemmer end i Vojens. Til gengæld er det nu meget længe siden, der har været en skakklub i Over Jerstal.

Et par af Vojens Skakklubs gamle protokoller (1946-73) har i en periode været forlagt, men er nu kommet for dagens lys igen. Det giver mulighed for at dykke ned i historien – vel vidende, at det er en tidkrævende opgave.
Det er dog næppe sidste gang, der bliver skrevet noget om klubbens historie på denne side!

Tilmelding til klub- og/eller holdturnering

Fristen for tilmelding til deltagelse i den interne klubturnering og Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering er mandag den 6. september.

Der er allerede en del medlemmer, der har meldt sig, men der er plads til flere.

Turneringsform (klubturneringen) og antal hold afhænger af, hvor mange der melder sig.

Tilmelding til formanden – Karl Posselt

Sæson 2021-22 er i gang

Mandag den 30. august var første klubaften i den nye sæson. En travl aften med 4 nye børn i skakskolen, heraf 3 nybegyndere, der skal lære spillet. Desuden 1 ny skakspiller i “voksenafdelingen” samt yderligere én ny interesseret, der ikke nåede frem i første omgang, men som er klar til på mandag.

Lagt sammen med de nye, der kom til i maj/juni, ser det ganske lyst ud med rekrutteringen til klubben.

8 af de fremmødte satte gang i en lille lynturnering, der måske lige bortset fra førstepladsen gav en del større og mindre overraskelser.

Placeringsrækkefølgen følger her:

NavnPlacering
Ejvind Ambøg1
Kristian Detlevsen2
Emil Baltzer3-4
Jesper Kallesen3-4
Finn Nielsen5-6
Jan-Henning Friz5-6
Benny Christensen7
Vibeke Møller8

Høtteskak

Blæsten var lige ved at få brikkerne til at flyve, da Vojens Skakklub lørdag den 28. august stillede op til Høtteskak – fortovsskak i rådhuscentret – blandt kræmmere, politiske agitatorer og andet godtfolk.
Heldigvis kom der ingen regn, og efterhånden løjede blæsten også en smule af. Men en lidt kold fornøjelse blev det. Heldigvis varmer det en skakorganisators hjerte, når der dukker adskillige, habile skakinteresserede op – og et par af dem løb endda med en præmie.
Alt i alt en god formiddag for skakspillet.

Høtteskak, lørdag den 28. august 2021

Vojens Høtte – den årlige byfest i Vojens – er i år nr. 52 i rækken. Høtteskak har været en tradition næsten lige så længe. Vi har spillet forskellige steder i byen – udendørs med almindeligt materiel. Altid lørdag formiddag og for det meste under åben himmel med alt hvad det indebærer i et klima som det danske. Ikke desto mindre foretrækker vi solskinsvejr uden alt for mange sekundmeter vind 🙂 . Så er der mange mennesker på gaden, og brikkerne blæser ikke væk!

Høtteskak går ud på, at Vojens Skakklubs medlemmer stiller sig til rådighed for alle, der har lyst til at spille

skak.
Vi spiller lynpartier, hvor klubmedlemmer får 5 minutter, mens udfordrere får 10 minutter på uret.
Hvis et klubmedlem taber et parti, skal modstanderens navn noteres, og så er der en lille præmie til de modstandere der scorer mindst 3 sejre mod mindst 3 forskellige klubmedlemmer.

Successen er hjemme, hvis det lykkes at lokke nye skakspillere hen i klubben. Det lykkes ikke altid på kort sigt, men det er under alle omstændigheder en god måde at synliggøre skakspillet på lokalt.

Sydjysk Hovedkreds´ Holdturnering 2021-22

Indbydelse til holdturneringen 2021-22 er udsendt til klubberne i Sydjysk Hovedkreds. Indbydelsen kan også ses på Hovedkredsens hjemmeside.

Én af de første klubaftner skal vi finde ud af, hvem der har lyst til at spille holdskak i år – forhåbentlig de fleste af jer.

Holdturneringen får sin egen hjemmeside på Dansk Skak Unions fælles holdturneringsside.

Her vil man kunne finde oversigt over hold og grupper, lige som resultater løbende vil blive offentliggjort, efterhånden som de foreligger.

Velkommen til en ny skaksæson!

Nu lokker atter en ny sæson i Vojens Skakklub. Startdato fremgår af plakaten, og vi fortsætter i vort sædvanlige lokale i Danmarksgade 8 – efter midlertidigt at have haft husly i Aktivitetscenter Povlsbjerg i maj og juni.

Vi begynder blødt med hyggeskak den første aften.
er er kommet invitation til Holdturneringen, så vi skal ret hurtigt have fundet ud af, hvem og hvor mange der vil være med i den.

Eftersom det ikke lod sig gøre at afholde generalforsamling i februar, som vi plejer, skal vi også finde tid til den i løbet af efteråret. Mere herom senere.

Først og fremmest håber jeg, alle medlemmer er klar fra begyndelsen. Hvis I kender skakspillere, der endnu ikke er begyndt at spille i klub, skal I endelig tage dem med i klubben, så vi får endnu flere spændende mennesker at dyste med.

Vel mødt!