Vojens 2 – Løgumkloster

Mandag aften spillede Vojens 2 hjemme mod Løgumkloster i holdturneringens 4-mandsrække (gruppe 2). Igen så det på forhånd ud til at blive en stor mundfuld for Vojens. Resultatet blev imidlertid uafgjort 2-2 efter nogle spændende og ret jævnbyrdige partier.
Første resultat kom på bræt 4, hvor Ole Harbo fik opstillet en så voldsom mattrussel, at Jens Peter Jensen var nødt til at ofre Dronningen for at overleve på kort sigt. Efter yderligere nogle træk blev Oles fordel imidlertid så tydelig, at Jens Peter gav op.
På bræt 1 måtte Jan-Henning Friz slås mod Hans Valdemar Hansen. Valde spillede ikke op til sit bedste i begyndelsen af partiet, og efter diverse afbytninger var der Dronning, 2 Tårne, en let officer og 4 bønder tilbage på begge sider – og vel også en remis i sigte. Så snuppede Jan-Henning en bonde, der viste sig at være forgiftet, og efter Dronningeskak med dobbelttrussel mistede Vojens-spilleren så meget materiale, at der ikke var andet at gøre end at opgive.
På bræt 2 spillede Kresten Beck et forhåndsvis fredeligt parti mod Vagn Lauritzen – dog med initiativ til Vagn. Kresten mistede en bonde, der næppe i sig

selv var afgørende, men siden røg der mere materiale i en forfejlet afbytning, og Vagn kunne let sikre sig gevinsten. Sidste og afgørende parti blev en speciel oplevelse. Flaviu-Viorel Stoica fik med de sorte brikker mast Kim Juul Trane godt tilbage på brættet, og det så ud til, at Flaviu med tålmodighed ville kunne spille på gevinst, selv om stillingen var ret lukket. Da der blev åbnet, lykkedes det imidlertid Kim at få aktiveret Dronningen, der med et par skakker som værktøj også huggede et par af Flavius centrale bønder. Han havde dog et modangreb klar, og partiet så derefter ud til at slutte remis ved trækgentagelse. Flaviu forsøgte imidlertid noget overmodigt at få mere ud af det, og så slog Kim effektivt kontra og fangede Flavius Dronning med et Tårn i a-linjen. Så var der strengt taget kun “fusk” tilbage, og det lykkedes for Flaviu at komplicere stillingen og forskrække Kim, der i en ellers klar gevinststilling tabte partiet på tid!
God underholdning for tilskuerne – dvs. øvrige spillere på holdene! Om retfærdigheden skete fyldest kan diskuteres, men det uafgjorte resultat af matchen var i hvert fald helt tilfredsstillende for Vojens.
Her er links til tabel og partier

Fra holdkampen Vojens 2 – Løgumkloster i 4-mandsrækken, gruppe 2

Jesper Kallesen vinder 1. halvsæson

De første 4 partier i klubturneringens 7. og sidste runde før jul blev spillet i går aftes. De 2 første sluttede alt for hurtigt uden den store spænding. Vibeke Møller kom galt af sted og mistede Dronningen uden rigtigt modspil. Marc Hurkmans fik således hele pointet. Benny Christensen byttede allerede i åbningen om på 2 træk mod Finn Nielsen. Benny havde regnet med at vinde en bonde, men tabte i stedet en officer og opgave snart partiet. Benny har i Coronatiden spillet lyn på nettet og har måske derfor vænnet sig til at trække hurtigt. Det er risikabelt i nærskak!

Aftenens øvrige 2 partier blev derimod meget spændende og jævnbyrdige. Jesper Kallesen spillede med stor koncentration mod Mogens K. Larsson og stod bedst i Tårnslutspillet med en merbonde. I situationen blev han så hjulpet til hele pointet af uret, fordi Mogens som sædvanligt havde brugt alt for megen tid.

Sidste parti var Anatolii Pershuta mod Emil Baltzer. Det blev også en spændende omgang, hvor Anatolii med et officersoffer var lige ved at få alvorligt fart i et angreb på Emils konge. Emil reddede sig dog ved at give officeren tilbage, og til sidste sluttede partiet remis i et slutspil med Konge, Tårn og 2 bønder på hver side.
Aftenens resultater var meget interessante ift. slutstillingen i toppen i den halvsæson, der afsluttes før jul:

Mogens tabte både partiet og førstepladsen, da Jesper slutter med en lidt bedre korrektion. Begge med 5½ points. Tilsvarende kunne Emil – efter Mogens´ nederlag – med en sejr have snuppet førstepladsen foran de 2 andre på en endnu bedre korrektion, men han slutter altså med 5 points på 3.-pladsen. Selv om der stadig resterer 3 partier, kan ingen andre nå op i toppen uanset resultaterne.

Mandag den 7. december er der ikke almindelig klubaften, men Vojens 2 skal på hjemmebane møde Løgumkloster i Holdturneringen.

De sidste partier i Klubturneringen spilles mandag den 14. december:
Jan-Henning Friz – Kresten Beck
Ole Harbo – Jacob Ettrup Lauridsen
Morten Jessen – Flaviu-Viorel Stoica

Ejvind Ambøg har som bekendt desværre måttet trække sig fra efterårsturneringen, men håber at vende tilbage efter jul.

Klubturneringstabellen kan ses her. Korrektionsberegningen kan ses ved at klikke på fanebladet “stilling”.

Topopgøret mellem Jesper og Mogens kan ses herunder. Afgørelsen kom, da – undskyld det forældede udtryk – Mogens´ “vinge” faldt.

Dele af holdturneringen aflyst!

Sydjysk Hovedkreds´ bestyrelse har med beklagelse besluttet at aflyse den ordinære holdturneringssæson for Mesterrække 1 og 2. Med henholdsvis 7 og 8 udsatte kampe fra de 2 første runder og ringe udsigter til afvikling af 3. runde eller ophævelse af forsamlingsrestriktionerne har bestyrelsen taget konsekvensen for at skabe afklaring – frem for konstant at føle sig på bagkant ift. de berettigede

spørgsmål fra klubber og holdspillende medlemmer. Grupperne med 4-mandshold fortsætter efter sæsonplanen, og der åbnes en dør på klem for en “erstatningturnering” for Mesterrækkehold i det nye år.
Læs hele holdturneringslederens udmelding til klubberne her – http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/60

Foto fra kamp i Mesterrække 2: Vojens – Ribe (28-10-2019)

Klubturneringen, runde 6 (2)

Så blev de sidste 3 partier fra 6. runde spillet. Det blev 3 ualmindeligt korte/hurtigt spillede partier, der gav sejre til Kresten Beck (over Oleksandr Pershuta), Jesper Kallesen (over Flaviu-Viorel Stoica) og Jacob E. Lauridsen (over Morten Jessen). Oleksandr og

Flaviu kan uden tvivl få lidt mere ud af det, hvis de vænner sig til at udnytte betænkningstiden lidt bedre. Morten stod godt – indtil han overså en mat 🙁

Tabellen med resultater og parringer til 7. og sidste runde før jul kan ses her.

Kalenderen

Ret til ændringer forbeholdes!
En sådan bemærkning er uomgængelig i disse restriktionstider. Vojens Skakklubs kalender for den kommende tid er ændret og ser p.t. således ud – se herunder.
Når der står klubturneringsrunde 7 (1), betyder det, at halvdelen af partierne spilles den aften, mens den

anden halvdel spilles på den klubaften, hvor der står 7 (2).
Der udsendes så vidt muligt besked via mail om, hvem der skal spille og hvornår.

Der er skoleskak kl. 18-19 alle mandage bortset fra skolernes juleferie.

DatoAktivitet
Mandag, den 23-11-2020Klubturneringsrunde 6 (2)
Lørdag, den 28-11-2020SGP i Haderslev er aflyst
Mandag, den 30-11-2020Klubturneringsrunde 7(1)
Venskabskamp mod Springeren er aflyst
Mandag, den 07-12-2020Holdturnering, 4-mandshold: Vojens – Løgumkloster
Tirsdag, den 08-12-2020Holdturnering i Mesterrække 2: Jerne – Vojens.
Kampen kan formentlig ikke spilles under de nugældende restriktioner.
Mandag, den 14-12-2020Klubturneringsrunde 7 (2)
Mandag, den 21-12-2020Juleafslutning. Aflyses, medmindre forsamlingsforbuddet hæves til mindst 20
Mandag, den 28-12-2020SGP-hurtigturnering i Bregnbjergskolens Aula. Aflyses, medmindre forsamlingsforbuddet hæves til mindst 50
Mandag, den 04-01-2021Klubaften. Vi begynder året med hyggeskak. Frist for tilmelding til Klubturneringen, forår 2021

Klubturneringen, 6. runde (1)

Mandag aften blev der taget hul på “første halvdel af 6. runde”. Formuleringen dækker over, at vi med forsamlingsrestriktionerne højst må være 10 skakspillere (o. 21 år) samlet ad gangen i klublokalet. Resten af 6.-runde-partierne spilles derfor som planlagt på mandag den 23. november.
Resultater af gårsdagens kampe: Mogens K. Larsson – Benny Christensen 1-0
Marc Hurkmans – Jan-Henning Friz 0-1
Finn Nielsen – Anatolii Pershuta 1-0
Emil Baltzer – Ole Harbo 1-0
Benny kom hurtigt galt at sted. Mogens satte sig på centrum og fik efterfølgende placeret lette officerer på 7. og 6. række, og så var det parti afgjort.
Marc og Jan-Henning spillede et materielt lige parti, men Jan Henning fik skubbet en fribonde langt frem og havde i slutfasen et par gode Springere, der var hårde ved Marcs svage bønder.

Finn vandt først en bonde, siden en officer og til sidst partiet mod Anatolii.
Det længst varende, mest spændende og mest jævnbyrdige parti spillede Emil og Ole. Materiel ligestilling og ret fastlåst, lukket stilling pegede længe mod pointdeling. Så flyttede Emil Tårnene fra d-linjen til f-linjen. Det var en fejl, der gav Ole lejlighed til at hugge en central bonde. Måske ikke nok til at afgøre partiet, men dog en god chance, som desværre blev spoleret, da Ole valgte en mærkelig fortsættelse, der kom til at kost en kvalitet. Altså et helt point til Emil, der igen balancerede på kanten af tidskontrollen.

På mandag fortsætter afviklingen af 6. runde med følgende partier:
Kresten Beck – Oleksandr Pershuta
Jacob E. Lauridsen – Morten Jessen
Jesper Kallesen – Flaviu-Viorel Stoica
Tabellen er lige her.

Et kendt dilemma i skak: Hvad skal man gøre, når man ikke kan finde en plan? Her har Emil ikke kunnet udnytte dubleringen af Tårnene i den åbne d-linje. I stedet forsøger han at indtage f-linjen. Det koster en bonde i løbet af få træk.

Nekrolog: Palle Gejl Jørgensen, 25. januar 1941 – 12. november 2020

Efter et ugelangt sygehusophold, med Covid-19 i kroppen, var Palle kommet ud af respiratoren og havde det efter omstændighederne godt, men fik så igen et tilbagefald, og hans hjerte holdt op med at slå i torsdags.

Som ansat på Flyvestation Skrydstrup blev han omkring 1960 medlem af Vojens Skakklub og hørte her til blandt de bedste spillere. Palle flyttede meget rundt i sin aktive karriere som officer i flyvevåbnet, både i ind- og udland, men i alle de år hvor han arbejdede på Flyvestation Skrydstrup, samt i hele sin pensionisttilværelse, var han altid en aktiv del af Vojens Skakklub.

Ikke alene som spiller engagerede Palle sig, men også organisatorisk som medlem af bestyrelsen, hvor han i en årrække varetog den vigtige post som kasserer. Palle har altid gjort en stor indsats for at skaffe nye medlemmer til klubben, og sørge for, at de blev godt modtaget og integreret i det sociale fællesskab. Senest fungerede Palle som revisor i klubben.

Som enhver passioneret skakspiller, har Palle også sørget for at give skakinteressen videre til sine to sønner og naturligvis også været medvirkende til, at flokken af børnebørn stiftede bekendtskab med

spillet. Således var der på et tidspunkt hele syv medlemmer af Gejl-klanen i Vojens Skakklub!

Palle elskede skakspillet. I sine velmagtsdage havde han en forkærlighed for skarpe varianter, og man skulle som modstander især passe på, når Palle begyndte at kombinere med begge springere på brættet.

I de senere år stødte der helbredsproblemer samt sygdom på hjemmefronten til, og tiden og kræfterne til skak blev lidt mindre. Således lød det, da der var tilmelding til den igangværende klubturnering: ”Lysten er der, men helbredet tillader desværre ikke deltagelse i øjeblikket.”

Skak er vigtigt, men os der har kendt Palle i mange år, både ved og uden for skakbrættet, lærte at sætte pris på ham som menneske. Uden de store armbevægelser havde han en naturlig autoritet og fungerede som en yderst stabil faktor i det sociale fællesskab i Vojens Skakklub.

Det bliver svært at se i øjnene, at han ikke længere er iblandt os, og vore tanker og medfølelse går nu til Lissi, samt Ken og Per og deres familier.
Æret være Palles minde!

/Mogens K. Larsson og Karl Posselt.

Palle Gejl Jørgensen ved skakbrættet i en holdkamp, februar 2020 (Foto: Hans N. Paulsen)

Som medlem af Møgeltønder Skakklub spillede jeg i 1965 min allerførste holdkamp – netop mod Palle.

Jeg var kun 13 år, og det gik ikke så godt:

Vojens 2 – Springeren 3: 1½-2½

Vojens Skakklubs andethold sad over i første runde, men skulle så mandag aften debutere med 2 nye spillere på holdet mod Springerens 3.-hold. Vojens var undertippet mod et stærkt hold fra Kolding, og på forhånd måtte ethvert point være mere end forventet. Det gik dog slet ikke så slemt som frygtet, idet Jan-Henning Friz (bræt 1) efter at have mistet en bonde fik rigeligt lignet ud, da modstanderen ville snuppe yderligere en bonde. I slutspillet havde Jan-Henning en Springer for 2 bønder, og eftersom den ene bonde var en fribonde, valgte Jan-Henning fornuftigt nok at tilbyde remis. På bræt 3 så det længe fornuftigt ud for Flaviu-Viorel Stoica, men så kom han i klemme med en Springer, og til sidst gik det helt galt, da han flyttede ind i en skak-tårn-gaffel.

På bræt 4 kom Ole Harbo bagud med en bonde, men i stedet for at rebe sejlene, spillede Ole på angreb i centrum. Det kunne være gået begge veje, men også i dette parti blev en Springergaffel afgørende. Da røgen lettede efter midtspillet var Ole foran med et Tårn for en bonde, og så opgav modstanderen at spille videre.
Kresten Beck kom efter flere unøjagtigheder under stærkt pres på Kongefløjen og mistede desuden et par bønder. Derfor så det håbløst ud, men Kresten fandt længe de rigtige forsvarstræk. I længden var stillingen tabt, og sådan sluttede det også.
Et smalt nederlag i denne første holdkamp er dog absolut godkendt mod et hold med et ratinggennemsnit på ca. 1580 mod Vojens´ca. 1208! Se tabel og partier her.

Vojens 2 spillede mandag den 9. november mod Springeren 3

Bestyrelsesmøde

Vojens Skakklubs bestyrelse består af kun 3 medlemmer – Ole Harbo (næstformand), Mogens K. Larsson (kasserer)og Karl Posselt (formand).
Vi har efterhånden været med i så mange år, at de fleste aftaler er på plads. Derfor holder vi ikke så mange bestyrelsesmøder, men klarer mindre sager

via mail eller når vi mødes på klubaftner.
En gang imellem tager vi dog et bestyrelsesmøde – senest den 28. oktober.

Referater fra bestyrelsesmøder kan naturligvis findes her på hjemmesiden.

Holdturnering m.m.

Vojens Skakklubs 8-mandshold i Mesterrække 2 skulle have spillet ude mod Gråsten den 29. oktober og uden mod Fredericia den 9. november. Disse 2 kampe er aflyst/udsat pga. Corona.
Holdkampe med 4-mandshold kan fortsat afvikles som hidtil, og Vojens 2 tager på mandag (09-11-2020) på hjemmebane imod Springeren 3.
Da der højst må være 10 deltagere i klublokalet betyder det imidlertid, at de medlemmer, som ikke skal spille holdkamp, må blive hjemme! Ikke nogen rar situation, men sådan må det være i øjeblikket.

Vi er ajour med klubturneringen, hvor 6. runde er programsat til den 23. november. Nu får vi så god tid til at få afviklet klubturneringens næste runde “i hold” – henholdsvis den 16. og den 23. november.
I får hver især besked om, hvem der skal spille hvornår, så vi hver mandag kan holde os under 10 i klublokalet.
Desværre tyder smittesituationen ikke på, at der bliver færre restriktioner på denne side af nytår, men vi håber stadig…! Der er imidlertid ingen tvivl om, at i hvert fald holdturneringssæsonen er i fare for aflysning.