Hvid trækker – mat i 2

Som skakspiller kan man godt blive rastløs i denne tid.
Mens klubben er lukket ned, er der medlemmer, der hygger sig med skak på nettet. F.eks. har Benny Christensen spillet lyn på Lichess.

Ingen tvivl om, at hvid (Benny) står bedst i diagrammet til højre.
Find Bennys elegante løsning på opgaven: Hvid trækker og sætter mat i 2 træk.

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Kalender for forårssæsonen 2021

Vel vidende, at det nok er halsløs gerning at foretage normal planlægning i disse tider, er der lavet en kalender for Vojens Skakklubs forårssæson 2021.
Den slippes hermed løs med alle mulige forbehold. Den bygger på den forudsætning, at vi efter den 3. januar 2021 igen får lov til at samles op til 10

medlemmer ad gangen til indendørs aktiviteter som f.eks. skak! Og det er jo langtfra sikkert 🙁
Der er afsat 2 klubaftner til hver klubturneringsrunde, og sæsonen bliver lidt længere end vanligt.

Find kalenderen her.

Mesterrækkerne er nu helt aflyst for sæsonen 2020-21

Sydjysk Hovedkreds´ forsøg på at arrangere en alternativ holdturnering for Mesterrækkerne (opdelt i 4-mandshold) efter nytår er opgivet, idet kun 3 klubber – heriblandt Vojens – har tilkendegivet interesse med 1 hold hver. Resultatet er ikke uventet i lyset af smitterisikoen og de seneste stramninger af Covid-restriktionerne. Der er lige nu helt lukket for indendørs aktiviteter som skak til og med søndag den 3. januar

2021, og fremtiden for holdturneringens øvrige 4-mandsrækker afhænger af, hvornår der igen bliver åbnet for almindeligt klubliv – dvs. hvornår det igen bliver muligt overhovedet at samles til skak i klubsammenhæng, med eller uden restriktioner på deltagerantal.
Men pas godt på lysten til at spille skak, for der kommer en dag, hvor det ikke længere er pandemien, der skal spille hovedrollen.

En god skakhistorie

Dette er ikke en nyhed, men en god historie! Skak kan man dyrke på mange måder, og når der i øjeblikket er sat begrænsninger for at samles fysisk omkring brættet, er der heldigvis andre måder at pleje sin interesse på. Her er det Ejvind Ambøg, der har fundet et gammelt parti frem, og som fortæller den historie, der følger med:
“Tilbage i år 2000, da jeg spillede for ”Tårnet” i Randers, skulle vi møde Grenå i en holdkamp. Formanden kom hen til mig: ”Du skal møde Anders Andersen, den gamle økonomiminister”. Jeg blev noget overrasket. Jeg erindrede ham fra TV-avisen i første halvdel af 80’erne, som en ældre cigarrygende venstremand, under Schlüter-regeringen.  Og ganske rigtigt, kort efter dukkede han op, ulasteligt klædt og stadig med en cigar i mundvigen (det var fra tiden før, der blev indført “dødsstraf” mod rygning indendørs!) Han var finansminister under Poul Hartling i 1973, økonomi og skatteminister under Anker Jørgensens 1978-79 samt økonomiminister under Schlüter 1982-87.
Da vi spillede, var han efterhånden blevet 88 år, men han var stadig en stærk skakspiller med imponerede 1780 i rating. Efter partiet sludrede vi en tid, og han fortalte lidt om sin ministertid, og at han, da politik var lagt på hylden, hev skakspillet frem igen. Han havde spillet skak siden han var 8 år gammel, altså i 80 år!

Anders Andersen

Han havde som ung været meget talentfuld, og vandt Djurslandsturneringen hele 13 gange. I øvrigt vandt han de 6 gange, efter at han vendte tilbage til skak, også efter at han aldersmæssigt var helt oppe i 80’erne! De 32 år, hvor han var aktiv i politik, var der dog ikke tid til at spille, men Skakbladet var fast natbordslæsning. Hans styrke kom dog ikke til udtryk i vores parti, som jeg vandt meget hurtigt, da han gik helt galt i åbningen. Så var der til gengæld tid til et par uformelle hurtigskak partier bagefter. Et sjovt møde man husker. Han døde i øvrigt i 2006 efter et langt og begivenhedsrigt liv.”

Corona-stop

Vojens Skakklub indstiller alle aktiviteter, indtil vi kommer ind i det nye år og indtil der lempes på de Coronarestriktioner, der er indført med virkning fra onsdag den 16-12-2020 kl. 16. Vi håber at kunne genoptage aktiviteterne i begyndelsen af 2021 – i heldigste fald mandag den 4. januar.

Alle medlemmer og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Slut på efterårets klubturnering

Efter 3 partier mandag aften er første halvsæsons klubturnering færdigspillet. Det lykkedes ikke Ole Harbo at leve op til den seneste tids gode præstationer i Holdturneringen. Han tabte i sidste runde til Jacob Ettrup Lauridsen. Det samme skete for Kresten Beck,
der ganske vist kom til at stå ubekvemt med udviklingsproblemer. Han løste dem ved at lade en officer stå i slag, og det kom der naturligvis ikke noget godt ud af. Til sidst gav Jan-Henning Friz blot officeren tilbage, da han havde sikret sig en afgørende fribonde i slutspillet.
Det sidste af aftenens partier stod mellem Morten Jessen og Flaviu-Viorel Stoica.

Længe var stillingen lukket og lige med Løbere, der gemt bag egne brikker ikke rigtig havde mulighed for at udfylde aktivitet. Morten brugte så en binding til at hugge en bonde, og i stedet for at forsvare den, gik Flaviu til modangreb. Pludselig var der lukket op for Løberne, og det så ud til, at en fribonde på hver side ville blive afgørende. Imidlertid lykkedes det Flaviu ved hjælp af både bindinger og en gaffel at vinde et Tårn uden at det lykkedes Morten at føre sin fribonde til forvandling. Dermed var partiet afgjort til Flavius fordel.

Slutstillingen fremgår af billedet herunder og kan også findes på turneringssiden.

Alternativ holdturnering?

Sydjysk Hovedkreds har på baggrund af de gældende forsamlingsretningslinjer og usikkerheden om, hvornår og hvordan de eventuelt lempes, valgt at aflyse denne sæsons holdturnering for Mesterrækkerne. Hvis der er interesse for det blandt Mesterrækkeklubberne, åbner Hovedkredsen for, at der som erstatning kan arrangeres en 4-mands turnering efter nytår over 4-5 runder. Klubberne skal svare senest 15. december og tilkendegive, om de og deres spillere vil være interesseret i dette.

Det er individuelt, hvordan den enkelte skakspiller ser på balancen mellem lysten til at spille skak, risikoen for smitte og anbefalingen om at begrænse antallet af sociale kontakter. Derfor får de spillere, der var tiltænkt en fast plads på Vojens skakklubs Mesterrække-2-hold i løbet af weekenden en mail med svarfrist på mandag, så vi som klub kan melde tilbage til Sydjysk Hovedkreds om, hvorvidt vi ønsker at tilmelde 0, 1 eller 2 firemandshold til en alternativ Mesterrækketurnering efter jul.

Vojens 2 – Løgumkloster

Mandag aften spillede Vojens 2 hjemme mod Løgumkloster i holdturneringens 4-mandsrække (gruppe 2). Igen så det på forhånd ud til at blive en stor mundfuld for Vojens. Resultatet blev imidlertid uafgjort 2-2 efter nogle spændende og ret jævnbyrdige partier.
Første resultat kom på bræt 4, hvor Ole Harbo fik opstillet en så voldsom mattrussel, at Jens Peter Jensen var nødt til at ofre Dronningen for at overleve på kort sigt. Efter yderligere nogle træk blev Oles fordel imidlertid så tydelig, at Jens Peter gav op.
På bræt 1 måtte Jan-Henning Friz slås mod Hans Valdemar Hansen. Valde spillede ikke op til sit bedste i begyndelsen af partiet, og efter diverse afbytninger var der Dronning, 2 Tårne, en let officer og 4 bønder tilbage på begge sider – og vel også en remis i sigte. Så snuppede Jan-Henning en bonde, der viste sig at være forgiftet, og efter Dronningeskak med dobbelttrussel mistede Vojens-spilleren så meget materiale, at der ikke var andet at gøre end at opgive.
På bræt 2 spillede Kresten Beck et forhåndsvis fredeligt parti mod Vagn Lauritzen – dog med initiativ til Vagn. Kresten mistede en bonde, der næppe i sig

selv var afgørende, men siden røg der mere materiale i en forfejlet afbytning, og Vagn kunne let sikre sig gevinsten. Sidste og afgørende parti blev en speciel oplevelse. Flaviu-Viorel Stoica fik med de sorte brikker mast Kim Juul Trane godt tilbage på brættet, og det så ud til, at Flaviu med tålmodighed ville kunne spille på gevinst, selv om stillingen var ret lukket. Da der blev åbnet, lykkedes det imidlertid Kim at få aktiveret Dronningen, der med et par skakker som værktøj også huggede et par af Flavius centrale bønder. Han havde dog et modangreb klar, og partiet så derefter ud til at slutte remis ved trækgentagelse. Flaviu forsøgte imidlertid noget overmodigt at få mere ud af det, og så slog Kim effektivt kontra og fangede Flavius Dronning med et Tårn i a-linjen. Så var der strengt taget kun “fusk” tilbage, og det lykkedes for Flaviu at komplicere stillingen og forskrække Kim, der i en ellers klar gevinststilling tabte partiet på tid!
God underholdning for tilskuerne – dvs. øvrige spillere på holdene! Om retfærdigheden skete fyldest kan diskuteres, men det uafgjorte resultat af matchen var i hvert fald helt tilfredsstillende for Vojens.
Her er links til tabel og partier

Fra holdkampen Vojens 2 – Løgumkloster i 4-mandsrækken, gruppe 2

Jesper Kallesen vinder 1. halvsæson

De første 4 partier i klubturneringens 7. og sidste runde før jul blev spillet i går aftes. De 2 første sluttede alt for hurtigt uden den store spænding. Vibeke Møller kom galt af sted og mistede Dronningen uden rigtigt modspil. Marc Hurkmans fik således hele pointet. Benny Christensen byttede allerede i åbningen om på 2 træk mod Finn Nielsen. Benny havde regnet med at vinde en bonde, men tabte i stedet en officer og opgave snart partiet. Benny har i Coronatiden spillet lyn på nettet og har måske derfor vænnet sig til at trække hurtigt. Det er risikabelt i nærskak!

Aftenens øvrige 2 partier blev derimod meget spændende og jævnbyrdige. Jesper Kallesen spillede med stor koncentration mod Mogens K. Larsson og stod bedst i Tårnslutspillet med en merbonde. I situationen blev han så hjulpet til hele pointet af uret, fordi Mogens som sædvanligt havde brugt alt for megen tid.

Sidste parti var Anatolii Pershuta mod Emil Baltzer. Det blev også en spændende omgang, hvor Anatolii med et officersoffer var lige ved at få alvorligt fart i et angreb på Emils konge. Emil reddede sig dog ved at give officeren tilbage, og til sidste sluttede partiet remis i et slutspil med Konge, Tårn og 2 bønder på hver side.
Aftenens resultater var meget interessante ift. slutstillingen i toppen i den halvsæson, der afsluttes før jul:

Mogens tabte både partiet og førstepladsen, da Jesper slutter med en lidt bedre korrektion. Begge med 5½ points. Tilsvarende kunne Emil – efter Mogens´ nederlag – med en sejr have snuppet førstepladsen foran de 2 andre på en endnu bedre korrektion, men han slutter altså med 5 points på 3.-pladsen. Selv om der stadig resterer 3 partier, kan ingen andre nå op i toppen uanset resultaterne.

Mandag den 7. december er der ikke almindelig klubaften, men Vojens 2 skal på hjemmebane møde Løgumkloster i Holdturneringen.

De sidste partier i Klubturneringen spilles mandag den 14. december:
Jan-Henning Friz – Kresten Beck
Ole Harbo – Jacob Ettrup Lauridsen
Morten Jessen – Flaviu-Viorel Stoica

Ejvind Ambøg har som bekendt desværre måttet trække sig fra efterårsturneringen, men håber at vende tilbage efter jul.

Klubturneringstabellen kan ses her. Korrektionsberegningen kan ses ved at klikke på fanebladet “stilling”.

Topopgøret mellem Jesper og Mogens kan ses herunder. Afgørelsen kom, da – undskyld det forældede udtryk – Mogens´ “vinge” faldt.