Referat fra generalforsamlingen den 20-09-2021

Vojens Skakklub holdt ordinær generalforsamling den 20. september. Der var oprindelig indkaldt til generalforsamlingen den 22. februar 2021, men som bekendt betød forsamlingsrestriktionerne på

daværende tidspunkt, at generalforsamlingen måtte udsættes. Materialet fra generalforsamlingen er nu lagt på hjemmesiden – samlet i ét dokument, der omfatter referat, formandsberetning og regnskab. Se det her.