Lær andre at spille skak

Materialer til skaklærere

Skakskolen. Dansk Skole Skaks undervisningsmateriale til lærere.

Instruktørhåndbogen er Dansk Skak Unions officielle undervisningsmateriale til brug i undervisning af elever i skak på begynderniveau.

Man kan desuden henvise eleverne til selv at øve sig ved at bruge Dansk Skole Skaks “spilleside” – Play!

På Play! kan du spille ‘bondeskak’, ‘de tapre officerer’, komme på highscoren og meget mere. Nu er siden også brugbar fra tablets og smartphones, som de fleste har lige ved hånden – næsten hele tiden.
Der ligger mange overvejelser bag spillene, der naturligvis tager udgangspunkt i skakspillet, men også i matematikbogen SKAK+MAT, som en del lærere og pædagoger anvender i undervisningen i skolen. SKAK + MAT er en opgavebog i matematik for 1. – 2. klasse med skak som metode
På Play! arbejder man med begreber som række, linje, vandret, lodret, skråt, diagonalt, frem, tilbage, baglinje, midten, halvvejs og kvadrater. Man lærer også om strategi, hvor der hele tiden skal overvejes muligheder og løses problemer, fx “hvordan redder jeg mit tårn?” eller “hvordan vinder jeg den bonde?”. I den proces bliver brugeren hele tiden bedre til at strukturere sine tanker og koncentrere sig.