Haderslev Kommunes skoleskakmesterskaber aflyst i 2020

Den kommunale tovholder på kommunemesterskaberne i skoleskak har nu taget konsekvensen af den fortsat uafklarede Coronasituation og besluttet at aflyse kommunemesterskaberne i skoleskak i år.
Ærgerligt, men det sker naturligvis med henvisning til de retningslinjer, der gælder fra skolestart, hvor eleverne i videst muligt omfang skal holde sig til egen klasse (op til 30 elever).

Derfor går det ikke at afholde skakstævner med op til 120 elever fra forskellige skoler og forskellige klassetrin.
En forhåbning om, at disse vilkår bliver ændret kan ikke opveje risikoen for en masse forgæves forberedelsesarbejde, hvis lempelserne ikke kommer.
Der er indkaldt til planlægningsmøde i foråret 2021, så der er håb om, at skoleskakstævnerne genoptages næste efterår.

Skoleskakstævne i Haderslev den 24-10-2019