Skoleskak

15-01-2016
Skoleskak.
“Skoleskakkens mission er ikke at skabe skakmestre, men at hjælpe flere børn og unge til at kunne holde fokus, koncentration og tænke fremad – så flere får et liv med læring og uddannelse.”

For de fleste forbliver skakspillet et læringsredskab i skoletiden, men for nogle åbner der sig også en ny verden efter skoletid med bønder, spirngre og de andre figurer på det ternede bræt. Og når først frøet er sået, kan det vokse til en interesse for livet…”

(Ovenstående citater er fra Dansk Skole Skaks medlemsblad 42. årgang / nr. 2 / januar 2016)

27-10-2015
Sønderjyske mesterskaber i skoleskak.
Afholdes på Aabenraa Friskole den 7. november 2015. Se invitationen her.

15-02-2015
Ekstraordinær generalforsamling i Sønderjyllandskredsen af Dansk Skoleskak.
Mødet er åbent for alle interesserede ledere og forældre.

Onsdag den 18.02.2015 kl. 19.00 på Sct. Severin Skole i fælleslokalet over administrationen – brug P-plads på Moltrupvej (ikke skolegården, men lidt nordligere!) – gå ind ad administrationsindgangen og op ad trappen til højre.

Tilmelding til Kai Bjørnskov senest mandag den 16.2.2015 kl. 18.00,
Enten pr. mail kai@skoleskak.dk, kaicb@yahoo.dk eller telefon 29906359

Dagsorden
Der tilføjes et ekstra punkt: Evt. ændring af vedtægter
Det forlyder, at der fra landsorganisationen udsendes en vejledning i, hvordan kredsenes vedtægter kan ændres, så de tilpasses de skærpede krav fra DUF. Kan vi nå det og enes om det, lægges op til en omgående vedtægtsændring efter de retningslinier, vi får fra Dansk Skoleskak.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Referat fra ordinær kredsgeneralforsamling
 3. Mundtligt referat fra ekstraordinært landsudvalgsmøde og drøftelse af kredsens holdning til de fremlagte muligheder.
 4. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 medlemmer, bestående af både skoleskakleder(e), forældrerepræsentant(er) og ungerepræsentant(er).
  Kredsbestyrelsen består p.t. af Kai Bjørnskov (formand), Karl Posselt (næstformand), Lars Jørgensen (kasserer), Per Gejl Jørgensen og Holger Hovgaard (forældrerepræsentant). Der er p.t. ingen ungerepræsentant.
 5. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen Svend Erik Kramer.
 6. Valg af revisor pt Vagn Lauritzen
 7. Valg af revisorsuppleant Allan Schmidt Hermannsen
 8. Skolernes skakdag den 6. februar – gensidig orientering.
 9. Kalender 2015 – 16
 10. Fastsættelse af næste ordinære kredsgeneralforsamling. Behandles under pkt. 9
 11. Eventuelt

30-01-2015
Skolernes Skakdag 2015.

Skolernes Skakdag 2015 finder sted fredag den 6. februar, og er en dag i hjernegymnastikkens tegn, hvor eleverne træner sig selv i at holde fokus, tænke fremad og samarbejde på nye måder. På Lagoniskolen i Vojens er det i år 4. årgang, der er med. Det hele foregår under mottoet: Det skal være sjovt, at blive klogere!

Dansk Skoleskak arrangerer Skolernes Skakdag i samarbejde med Skolemælk, Politiken, Spar Nord Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund.

Som opfølgning på Skolernes Skakdag er der landsfinale i Billund den 20. marts 2015. Her kan alle skoler, som har deltaget i Skolernes Skakdag, deltage med op til 16 elever og 4 voksne.

Maskotten Remis

Dansk Skoleskak (DSS) er en frivillig social og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation (grundlagt 1960). DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling, hvilket hjælper børn og unge til et liv med læring og uddannelse.

Hent brochuren Skoleskak.dk/start og læs meget mere om DSS her.

Dansk Skole Skak er inddelt i regionale kredse. Bestyrelse, medlemsskoler og kontaktpersoner i Sønderjyllandskredsen finder du her.

Skak på skoleskemaet
Skoleskak kan være med til at styrke børn og unges intellektuelle og sociale udvikling. Se et halvtimes indslag fra TV2-Øst (april 2012) om skoleskak og frivillige i skoleskakarbejdet.

—————————-
28-01-2014
Skoleskak

Generalforsamling i Dansk Skole Skaks Sønderjyllandskreds blev afholdt i Haderslev den 15-01-2014. Læs referatet her.