Syd Grand Prix 2022-23

Sæsonplanen for SGP-hurtigskakturneringerne i Sydjysk Hovedkreds er så godt som på plads.
Der mangler at blive sat dato på et stævne i Fredericia, men ellers ser det således ud:
– Haderslev 15. oktober 2022
– Kolding og Springeren 5. november 2022
– Vojens 28. december 2022
– Evans 21. januar 2023
– Varde 4. februar 2023
– Esbjerg 25. marts 2023
Sæt krydser i kalenderen allerede nu.

Turneringerne afvikles efter et fælles reglement, der er ændret en del for den kommende sæson.

De vigtigste ændringer er:
“Arrangøren bestemmer turneringssystemet, der kan spilles i alle mod alle grupper, i Monrad grupper, i schweizergrupper eller i kombinationer af disse.”

“Enhver spiller forbliver gennem hele sæsonen i samme klasse. Dog kan en spiller, hvis ratingtal i løbet af sæsonen ændres betydeligt i opadgående retning, anmode om at skifte klasse til den klasse, hans aktuelle ratingtal passer til. Hans opnåede GP-point summeres i hver af de spillede klasser for sig; ingen spiller kan modtage mere end én af de samlede præmier for sæsonen.”

Se hele reglementet på Hovedkredsens hjemmeside.