Hurtigturneringer – SGP

29-12-2016
Vojens Juleturnering – 4. afdeling af SydGrandPrix 2016-17.

Nogle juledage uden hjemmesideopdatering er ikke udtryk for, at der ikke er sket noget på skakfronten. f.eks. har der jo været mulighed for at følge The FIDE World Rapid & Blitz Championship i Doha, Qatar – og helt lokalt er 4. juledag jo fast spilledato for Vojens Juleturnering, der i de senere år også har været et fast indslag i SydGrandPrix-serien af 7 hurtigskakturneringer pr. sæson i Sydjysk Hovedkreds.
Turneringen blev markedsført på niveau med tidligere år, hvorefter vi med nogen spænding afventede tilmeldingerne et år med en rigtig “arbejdsgiverjul” – og skakturnering på en onsdag i en for nogle noget nær almindelig arbejdsuge. Deltagerantallet nåede på 55 – en beskeden nedgang på 6 spillere i forhold til 2015. Absolut tåleligt, men alligevel lidt bekymrende, at der i år kun var 6 tilmeldt i skoleskakgruppen.

Kim Skaaning (Evans) blev turneringsvinder på bedre korrektion end klubkammeraterne Henrik Svane og Poulsten Grabow. Alle 3 scorede 5 points og delte første- og andenpræmien i Mesterklassen. Svend Erik Kramer fik 3.-præmien som bedst placerede spiller under 2000 i rating (nærskakrating pr. 01-09-2016).

Turneringsvinder Kim Skaaning i midten flankeret af Henrik Svane (tv.) og Poulsten Grabow (th.). Alle 3 scorede 5 points i Mesterklassen

Øvrige gruppevindere:

Gruppe 1.Klasse (i alt 16 deltagere):
Gabor Erdodi (Varde Skakklub) 6. points.

Gruppe 2. Klasse (i alt 12 deltagere):
Erik Pontoppidan (Skakklubben Evans) 5½ points.

Gruppe 3.-4. Klasse (i alt 9 deltagere):
Martin Møller
(Vojens Skakklub) 6 points.

Skoleskakgruppen (i alt 6 deltagere):
Vitus Medhus
(Vejle) 9 points.
Skoleskakgruppen spillede alle mod alle og med dobbeltrunde – altså i alt 10 partier. De samlede resultater i denne gruppe fremgår desværre ikke af turneringssystemet, hvor kun første omgang er registreret.

Et sådant arrangement kræver frivillige, og bl.a. derfor var arrangørerne fra Vojens Skakklub kun repræsenteret af 2 deltagere.

De praktiske turneringsarrangører fra Vojens Skakklub. Fra venstre Morten Jessen, Mogens K. Larsson, Ole Harbo og Karl Posselt. Vibse Møller stod for indkøb og betjening af den uundværlige køkkenfunktion hele dagen, men ville ikke fotograferes.

Det var Benny Christensen i 1. Klasse samt Martin Møller i den sammenlagte gruppe af spillere fra 3. og 4. klasse.
Efter en chokstart med nederlag i 1. runde fik Martin samlet sig og gjorde rent bord i de resterende 6 runder. Dermed sikrede han sig gruppesejren. Benny debuterede – efter et ordentligt spring fremad i rating efter bymesterskabet i Løgumkloster 2016 – i 1. Klasse. Det gav skrammer og en samlet næstsidsteplads med kun 2 points i den store gruppe. Benny var imidlertid også spilleren med den laveste nærskakrating i gruppen, og de 2 points gav faktisk en mindre gevinst i hurtigskakrating.

Resultaterne kan ses i turneringstabellerne i Skakunionens turneringssystem.
Den samlede fordeling af Grand Prix points vil snart kunne findes på Sydjysk Hovedkreds´ hjemmeside.

Julen er et godt tidspunkt for skak. Hurtigturneringer svarende til den i Vojens finder sted på samme dag i både Silkeborg og Odense, og begge steder var der i år 67 deltagere.

29-12-2015
Fransk Schwarz blev vinder af Vojens Juleturnering – SydGrandPrix-4.
4. afdeling af Sydjysk Hovedkreds´ serie på 7 GrandPrix-stævner i løbet af en sæson blev spillet på Lagoniskolen i Vojens i går – den 28. december.

59 deltagere havde besluttet sig for at klare hjernen med skak efter årets julefrokoster, og der blev spillet i rene klasser bortset fra 3.-4. klasse, der var slået sammen i én gruppe.

Vinder af turneringens øverste gruppe blev ratingfavoritten Frank Schwarz, der også spiller på bræt 2 på Bov Skakklubs hold i Xtracon Skakligaen. Frank opnåede 5½ points, og undervejs løb han kun ind i ét nederlag – til Allan Schmidt Hermannsen (Haderslev). Pointsmæssigt fik Frank følgeskab af Kim Skaaning (Evans). Disse 3 spillere besatte de øverste pladser i mesterklassen.

Den “store” skakfamilie Easan fra Fredericia prægede igen turneringen med 3 præmietagere i 3 forskellige klasser, lige som Aage Søndergaard (Mr. Sondex) med 6 points i 1. klasse fik vist, at han ikke blot er en god skaksponsor i Kolding, men også en yderst habil skakspiller. Værd at bemærke var desuden Linnea Borregaard, der uden at være aktiv i klubskak med 4½ points spillede sig til en samlet placering som nr. 3 i den sammenlagte 3.-4. klasse. Endelig debuterede en yderst talentfuld Vitus Medhus på kun 6 år ved at vinde skoleskakgruppen med 6 points. Han led nederlag i første runde, men gjorde derefter rent bord!

Juleturneringen i Vojens har i mange år været fast placeret på 4. juledag. Det har mange fordele, men at turneringen i år faldt på en almindelig arbejdsdag for mange, kan være én af årsagerne til et fald i deltagerantallet i forhold til tidligere år. Det er imidlertid indiskutabelt, at der er stor interesse for at spille skak mellem jul og nytår, hvor de 3 parallelle hurtigturneringer i henholdsvis Vojens, Silkeborg og Odense alle havde deltagerantal omkring de 60. Det giver dog anledning til bekymring, at antallet af deltagere i skoleskakgruppen i år var halveret i.f.t. 2014. Det kan ikke forklares med turneringens afvikling på en mandag, men er tegn på et missing link mellem skoleskakken, der er i god gænge på mange skoler, og eksterne turneringer, hvor børnene kan få testet lyst og talent, hente motivation til at træne og etablere kammeratskab med andre skakspillere.

Fra arrangørklubben deltog Benny Christensen i 2. klasse, Palle Gejl Jørgensen i 3. og Martin Møller i 4. klasse. Ingen af dem havde held i sprøjten. Benny scorede 3½ points og blev placeret på en skuffende 9.-plads i gruppen. Martin fik 4 points, mens Palle måtte nøjes med 2.

De kontante præmier blev fordelt – efter korrektion ved ligestilling – således:

Skoleskakgruppen:
1. Vitus Medhus, Vejle           6 points
2. Janosh Easan, Fredericia  6 points

I skoleskakgruppen var der erindringspræmier til alle deltagere.

4. Klasse:
1. Linnea Borregaard, Søborg 4½ points
2. Janith Easan, Fredericia    4½ points

3. Klasse:
1. Torben Simonsen, Evans     5½ points
2. Tommy Hansen, Springeren 4½ points

2. Klasse:
1. Asbjørn Hovgård Schack, Haderslev 5½ points
2. Adesh Easan, Fredericia                 5 points
3. Jens Ove Meldgaard Vedel, Evans    5 points

1. Klasse:
1. Gabor Erdödi, Varde                6 points
2. Aage Søndergaard, Springeren 6 points
3. Christian Karstensen, Tønder   5 points

Mesterklassen:
1. Fransk Schwarz, Bov                          5½ points
2. Kim Skaaning, Evans                          5½ points
3. Allan Schmidt Hermannsen, Haderslev 4 points
Juleturneringen forløb i øvrigt tilfredsstillende. I juletiden spredes omgangssyge og lignende meget effektivt, når familie fra nær og fjern samles. Det giver uundgåelige afbud i sidste øjeblik – således også i år. Det er ikke så sjovt for arrangørerne, men tidsplanen for turneringen holdt. Mange deltagere er gengangere fra år til år, og i pauserne mellem de 7 runder var der lejlighed til at vedligeholde kammeratskabet, genopfriske skakminder og ønske hinanden godt nytår.
 
Alle resultater kan ses i turneringstabellerne her – og den samlede stilling i SGP-serien opdateres snarest på Sydjysk Hovedkreds´ hjemmeside.

Næste SGP-stævne finder sted i Kolding lørdag den 23. januar 2016 med Springeren som arrangør. Invitation og tilmelding via DSUs turneringssystem.

18-01-2015
Syd Grand Prix 5 afholdt af Evans (Vejle) 17-01-2015.
Resultater/turneringstabeller kan ses her.
Den samlede stilling efter 5 afdelinger af Grand Prix-serien kan ses her.

29-12-2014
Vojens Juleturnering 2014.
Et deltagerantal på 83 i Vojens bekræftede endnu en gang, at 4. juledag er et godt tidspunkt for en skakturnering. Det understreges af, at der er plads til lignende hurtigskakturneringer i både Silkeborg og Odense på samme dato. Her var der i år henholdsvis 72 og 61 deltagere.

Turneringsvinder Robert Schütz fra Ribe Skakklub

Mesterklassen (13 deltagere). Klassen var domineret af spillere fra Bov og Ribe. Der var hård konkurrence om pointene. Eneste spiller uden tabspartier blev Robert Schütz (Ribe), der efter 6 runder lå så sikkert i spidsen, at han med remis i sidste runde sikrede sig den samlede turneringssejr med 5½ points. Nummer 2 blev Andreas Schütte (Bov) med 5. points. Lars Wilton (Ribe) og Jan Garbrecht (Haderslev) delte 3.-pladsen med 4½ points.

1. Klasse var den største gruppe med 20 deltagere. Også her var der stor jævnbyrdighed. og ingen spillere slap igennem uden tabspartier. Gruppevinder blev Sami Dervishaj med 5½ points. David Gutschenreiter (Bov), Ernst Bindzus (Evans) og Dieter Kröger (Leck) delte andenpladsen med hver 5 points. Der var yderligere en beskeden præmie til deling mellem Poul Flemming Fries Nielsen (Esbjerg) og Aage Søndergaard Nielsen (Springeren) på de næste pladser.

2. Klasse havde kun 9 deltagere og blev domineret 2 Jan Schou Jørgensen (Varde), der kun afgav en enkelt remis og med 6½ points sikrede sig en suveræn gruppesejr. Han besejrede bl.a. Hansjørgen Clausen (Gråsten) i det indbyrdes parti. Til gengæld gjorde Hansjørgen rent bord i resten og blev en lige så sikker nr. 2 med 6 points.

I 3. Klasse (13 deltagere) tabte Benjamin Isler sit første parti, men så sig derefter ikke tilbage. Han sluttede med 5½ points lige som Kasper Mortensen, og de to delte 1.-2. præmien. På 3.-pladsen kom Niclas Callsen (Leck) med 5 points.

4. Klasse (13 deltagere) blev ganske jævnbyrdig og sluttede med 3 på en delt førsteplads med hver 5 points. Det var Simon L. Hansen (Fredericia), Karl Ørskov Jensen (Haderslev) og Donato Gutschenreiter (Bov).

Skoleskakgruppen  Med 15 deltagere var der igen et godt grundlag for en begyndergruppe, der forhåbentlig kan fungere som rekrutteringsgrundlag til kommende SGP-serier og andre turneringer. Der var favoritresultater til 3 fremstormende talenter, som allerede er tilknyttet DSU-klubber. Gruppevinder blev Niels Østergaard (Haderslev) med 6½ points. Han vandt bl.a. det indbyrdes parti over Lasse Borring Petersen (Haderslev), der således blev henvist til 2.-pladsen med 5½ points. Denne placering måtte Lasse dog dele med Adis Heremic (Tønder). På 4.-pladsen var der bunkebryllup mellem ikke færre end 5 spillere med hver 4 points. Alle skoleskakspillerne fik en erindringspræmie for at vedligeholde deres skakinteresse og motivere dem til at komme igen!

Turneringen forløb planmæssigt, selv om der som sædvanligt var sidste-øjebliks-forfald p.g.a. sygdom. Igangsætning kan ikke lade sig gøre, inden alle tilmeldte er konstateret fremmødt, og det giver altid en lille forsinkelse fra start. Turneringsledelsen forsøgte at indhente forsinkelsen undervejs ved at arbejde hurtigt mellem runderne, men spillerne udnyttede tiden ganske godt, og næste runde kan ikke lægges, inden det sidste parti i en gruppe er færdigspillet. Ikke desto mindre lykkedes det lige akkurat at klare præmieuddeling og afslutning til kl. 18 som lovet. En lang, men dejlig dag blandt bræt, brikker og engagerede skakspillere.

Turneringen var den 42. hurtigturnering i Vojens mellem jul og nytår. Datoer og turneringsform har varieret en smule gennem årene, men den er blevet gennemført. Mest dramatisk var det, da turneringen for mange år siden blev afviklet over 2 dage, og man løb ind i et gevaldigt snevejr, der hindrede mange deltagere i at nå frem til andendagen!
Da Juleturneringen blev startet, var Vojens Skakklub en stor klub med mange medlemmer. I vore dage medlemstallet i Vojens beskedent. Derfor er de klubmedlemmer, som ikke er på juleferie, typisk involveret i turneringen som frivillige hjælpere og har ikke tid til at spille med i turneringen. I år var eneste undtagelse den unge Martin Møller, der spillede med i 4. klasse. Han klarede sig i øvrigt udmærket med en samlet score på 4½ points, omend det ikke rakte til en præmie.
En samlet oversigt over resultaterne fra turneringen kan findes her eller på DSUs turneringshjemmeside.
Den samlede oversigt over sæsonens SGP-serie med fordeling af Grand Prix points kan findes her.

22-11-2014.
3. afdeling af Syd Grand Prix
blev i dag afviklet i Fredericia, hvor Skakforeningen havde deltagelse af ikke færre end 74 skakspillere, der kunne fordeles i “rene” grupper – 1 for hver styrkeklasse. Glædeligt også, at skoleskakspillerne igen var godt repræsenteret efter en nedgangsperiode.
Fra Vojens Skakklub deltog Gagik Sahakian og Ole Harbo, der i 4. klasse opnåede henholdsvis 2 og 3 points. For Gagik var det debut i en ekstern turnering efter at være begyndt at spille i klub.
Turneringen (mestergruppen) blev vundet af Tihomir Borovnica fra Skakklubben Evans med 6 points.
Turneringstabeller fra dagens turnering kan ses her.
Beklageligvis var Martin Møller forhindret i at deltage i Fredericia, men han fastholder sin foreløbige andenplads i den samlede stilling for spillere i 4. klasse.
Den samlede stilling i SGP-serien er opdateret efter dagens stævne.

19-11-2014.
Syd Grand Prix 4 i Vojens søndag den 28. december 2014.
Invitationen er klar i god tid – se den her.
Online-tilmelding kan ske via DSUs turneringssystem.
Tilmelding til sæsonens SGP-stævner skal ske med ratingtal gældende pr. 01.09.2014. Er du i tvivl om dit september-ratingtal kan du for 4. og 5. Hovedkreds´ vedkommende finde det her:
4. Hovedkreds
5. Hovedkreds

25-10-2014
Fredericia Hurtigskak 2014. 3. afdeling af SGP.
Det er Fredericia Skakforening, der arrangerer 3. afdeling af SGP i sæsonen 2014-15. Hurtigskakstævnet finder sted lørdag den 22. november og sidste frist for tilmelding er torsdag den 20.11.2014. Se hele invitationen på arrangørens hjemmeside, hvor der også er mulighed for elektronisk tilmelding.

18-10-2014 (rev. 20-10)
Lars Hansen og Artur Kevorkov blev vinder af SGP i Haderslev den 18-10-2014.
2. afdeling af SGP-serien 2014-15 blev i dag spillet i Haderslev. I alt 49 deltagere var opdelt i Monradgrupper bestående af Mester, 1. + 2. klasse, 3. + 4,. klasse og skoleskakklassen.
Artur Kevorkov (Bov) og Lars Hansen (SK68) sejrede i Mestergruppen med hver 5½ points.
Øvrige præmietagere vil snarest kunne ses på Haderslev Skakklubs hjemmeside.
Fra Vojens deltog Martin Møller og Karl Posselt. De opnåede tilsammen 5 points, der dog var noget ujævnt fordelt – 4 til Martin og 1 til Karl! Sidstnævnte var for alvor kommet i menneskehænder. I 6 af 7 partier var der spillere fra 1. klasse på modstandersiden.

Den samlede stilling i SGP 2014-15 opdateres løbende her.

14-10-2014
Syd Grand Prix 3
3. afdeling af sæsonens SGP-stævner finder sted i Fredericia lørdag den 22. november 2014. Invitation følger.

30-09-2014
Syd Grand Prix i Haderslev 18-10-2014.
Næste afdeling af sæsonens hurtigskakserie arrangeres af Haderslev Skakklub. Tilmelding senest den 15-10-2014. Se invitationen på Haderslev Skakklubs hjemmeside eller som pdf her.

15-09-2014
Sæsonens første SGP i Kolding.

Det første af 7 SGP-stævner i sæsonen 2014-15 blev lørdag den 13. september arrangeret af Skakklubben Springeren i Kolding. Der var i alt 56 deltagere – heraf 2 fra Vojens Skakklub. Ole Harbo og Martin Møller spillede begge med i 4. klasse. Oles resultater kunne bestemt have været bedre. Det blev kun til 2 points. Martin klarede sig betydelig bedre og nåede med 4½ points en samlet 3. plads i gruppen.

Turneringsvinder (mesterklassen) blev Jackie Andersen fra Skanderborg. Nr. 2 blev Poul Rewitz fra  Skakklubben af 1968. Bedst under 2100 i rating blev Kim Burnæs Springeren.
1.klasse blev klart vundet af Poul Flemming Fries Nielsn fra Esbjerg og nr. 2 blev Max Neuendorf fra Bov.
2.klasse blev en delt 1.plads mellen Børge Schrøder fra Haderslev og Sven Michelsen Esbjerg.
3.klasse nr. 1 Benjamin Isler Bov og på en delt 2.plads kom Tiziano Wul Milcalizio Springeren og Jacob Kryger Dyekjær SK 1968.
4.klasse: Nr- 1 Donato Gutschenreiter Bov nr. 2. Jacob Clausen Springeren.
Skoleskakklassen: Nr. 1 William Guss Hinnerup nr. 2. Simon Ehrenreich Hinnerup og nr. 3 Mads Jakobsen Springeren.

Turneringstabeller med alle resultater kan ses her.

05-06-2014
Syd Grand Prix 2014-15.

Programmet for de 7 afdelinger af næste sæsons Grand Prix serie af hurtigturneringer i 4.-5. hovedkreds er nu planlagt og kan ses i tabellen nedenfor. Der startes hver gang kl. 09.30:

AfdelingDatoArrangør
113. sept. 2014Springeren, Kolding
218. okt. 2014Haderslev Skakklub
322. nov. 2014Fredericia Skakforening
428. dec. 2014Vojens Skakklub
517. jan. 2015Skakklubben Evans, Vejle
614. marts 2015Esbjerg Skakforening
718. april 2015Bov Skakklub